Yönetici Aksaray University Institutional Repository ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: acikerisim@aksaray.edu.tr