Now showing items 1-1 of 1

    • Entegre katı atık yönetimi Afyonkarahisar örneği 

      Değer, İkramiye (Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Hızlı nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme ve teknolojinin hızla gelişmesi atık miktarlarının ve atık türlerinin önemli oranda artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple bilinen atıklar her zaman standart metotlar kullanılarak ...