Now showing items 1-1 of 1

    • Müteşâbih Hadislerin Yorumu, Osman Bodur 

      Coşkun, Ali (Aksaray Üniversitesi, 2023)
      İslam’ın iki asıl kaynağını teşkil eden Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hadisleri asırlardan beri Müslümanların gündeminde olmuştur. İslam âlimleri de bu iki kaynağın anlaşılması için pek çok ilmi çalışmada bulunmuştur. ...