Now showing items 1-7 of 7

  • Aksaray İli Spor Tarihi 

   Lalehan, Akyüz; Yazıcıoğlu Çalışkan, Hande; Yıldız, Yağmur; Atıcı, Ali Rıza; Kamiş, Okan; Kahve, Ayşe Nur; Özkan, Emrullah (Aksaray Üniversitesi, 2023)
   Spor kelimesi Latince dağıtmak, birbirinden ayırmak anlamına gelen "Disportere" veya "Deportere" kelimesinden türemiştir. Bu şekilde kullanılan sözcük zamanla değişime uğrayıp "Disport" şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır. ...
  • Aksaray Üniversiteli Milli Sporcular 

   Kahve, Ayşe Nur; Yazıcıoğlu Çalışan, Hande; Atıcı, Ali Rıza (Aksaray Üniversitesi, 2021)
   Spor, tüm dünyada insanlar üzerinde hem aktif katılımcı hem de pasif katılımcı olarak etki alanını artırmakla birlikte gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir. Spora olan ilginin artması ile birlikte ülkeler arasında ...
  • Covid-19 salgınının TR 71 Düzey 2 Bölgesi spor ekonomisine etkisinin araştırılması 

   Kamiş, Okan; Yıldız, Yağmur; Atıcı, Ali Rıza; Yazıcıoğlu, Hande; Kahve, Ayşe Nur (Aksaray Üniversitesi, 2020)
   "Covid-19 Salgınının TR71 Düzey 2 Bölgesi Spor Ekonomisine Etkisi" başlıklı araştırma raporu, 11 Mart 2020 tarihli itibariyle dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgının Aksaray, Kırıkkale, ...
  • Covid-19 sürecinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin incelenmesi 

   Atıcı, Ali Rıza; Erbaş, Mustafa Kayıhan (Aksaray Üniversitesi, 2021)
   Bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde Spor Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin nomofobi durumlarının incelenmesidir. Araştırmaya spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 133 kadın, 174 erkek olmak üzere toplam 307 ...
  • Hasan Dağı’nın Markalaştırılması, Turizm ve Sportif Altyapı Potansiyeli 

   Akyüz, Lalehan; Yıldız, Yağmur; Yazıcıoğlu Çalışkan, Hande; Kamiş, Okan; Atıcı, Ali Rıza; Kahve, Ayşenur; Rektörlük (Aksaray Üniversitesi, 2023)
   Dağlık bölgeler, artan yükseltiye bağlı olarak kısa mesafelerde iklim değişikliklerinin görüldüğü spesifik yaşam alanlarıdır. Su, enerji ve biyolojik çeşitlilik kaynağıdır. Orman sınırının üstündeki bu bölgeler genellikle ...
  • Ortaokullarda öğrenim gören mülteci ve göçmen çocukların motor beceri düzeyleri ve beden eğitimi temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi 

   Atıcı, Ali Rıza (Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Dünya'nın farklı bölgelerinde değişik tarihlerde devam eden çatışmalar ve savaşlar, milyonlarca insanı yerinden yurdundan zorunlu göç ettirmiştir. Son yıllarda 4 milyona yakın insan Irak, Suriye ve Afganistan'dan Türkiye'ye ...
  • TR71 düzey 2 bölgesi ve Aksaray ili sportif alt yapı raporu 

   Kamiş, Okan; Yıldız, Yağmur; Atıcı, Ali Rıza; Kahve, Ayşe Nur; Yazıcıoğlu, Hande (Aksaray Üniversitesi, 2020)
   Genel olarak spor; bireyin toplumla bütünleştiren, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı, kültürel bir olgu olarak karşımıza tanımlanmaktadır. Ayrıca spor, sosyal, ekonomik, politik ve hukuki kurallara göre ...