Now showing items 1-1 of 1

    • Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber, Yusuf Acar 

      Kara, Ali Rıza (Aksaray Üniversitesi, 2023)
      Endülüs yaklaşık sekiz asır boyunca İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü bir coğrafya olmuştur. Bu süre zarfında Endülüs’te Batı’nın ay-dınlanmasına da katkı sağlayacak gerek fen gerekse İslam ilimleri alanla-rında birçok ...