Now showing items 1-1 of 1

    • Risâle-i Cüneyd adlı eser üzerinde bir dil incelemesi 

      Kapan, Engin (Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
      Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşıyan ve 16. yüzyılda istinsah edilen Risâle-i Cüneyd'in müellifi belli değildir. Dinî-didaktik türde bir eser olan Risâle-i Cüneyd'in bilinen tek nüshası Ankara Üniversitesi Dil ...