Now showing items 1-1 of 1

    • Priskos’un eserinde yer alan Türk adetleri 

      F. Eroğlu, Eren (Aksaray Üniversitesi, 2015)
      Bu çalışmada, Avrupa Hunları hakkındaki temel birinci el kaynak olan Priskos’un eserinde aktardığı Hun adetlerinin analizi ve diğer Türk topluluklarının adetleriyle kıyaslama amaçlanmıştır. Priskos, Hun Hakanı Atilla’ya ...