Now showing items 1-1 of 1

    • Sulardan arsenik gideriminin incelenmesi 

      Edik, Erel (Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Arsenik, doğal süreçler ve antropojenik faaliyetler sonucu oluşan, insan sağlığı açısından risk oluşturan, üzerinde önemle durulması gereken bir su kirleticisidir. Çeşitli şekillerde (temas, besin zinciri) insanlara ulaşması ...