Now showing items 1-1 of 1

    • Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımı Aksaray ili örneği 

      Canatan, Cansu (Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmamda, geri dönüşüm ve geri kazanım terimlerini kısaca açıklayıp, ambalaj atık türlerinden olan plastik atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımının nasıl yapıldığını ve pilot bölge olarak Aksaray İli Merkez İlçesinde ...