Now showing items 1-1 of 1

    • 1071 öncesinde Türkleri Malazgirt’e getiren süreç 

      Bozdemir, Hakan (Aksaray Üniversitesi, 2018)
      Selçuklular’ın atası olan Selçuk Bey’in Cend şehrine göç etmesi, tarihi anlamda bir dönüm noktasıdır. Bu süreçten sonra hem Karahanlılar ile hem de Gazneliler ile mücadele edecek olan Selçuklu Türkler’i, 1040 yılına ...