Now showing items 1-1 of 1

    • Atıksu arıtma tesisinde risk analizi 

      Ayyıldız, Gamze (Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İSG Konseyinin politika belgesine göre 2009-2013 İSG (İSG) iş kazalarını %20 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Yaşanabilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için, mevcut risklerin doğru ...