Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Tuncay
dc.contributor.authorAkçam, Hatice Kübra
dc.contributor.authorDökme, İlbilge
dc.date.accessioned2019-05-27T06:56:29Z
dc.date.available2019-05-27T06:56:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1301-9058
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/998
dc.descriptionTunç, Tuncay (Aksaray, Yazar)en_US
dc.description.abstractBu araştırma, üç aşamalı çoktan seçmeli sorularla sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin bazı temel fen kavramları hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilköğretim programlarında yer alan kavramlardan ve literatürde çok sık karşılaşılan kavram yanılgılarından yararlanılarak 10 soruluk üç aşamalı açıklamalı-çoktan seçmeli bir kavram testi hazırlanmıştır. Kavram testi, yedi eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği programında okuyan 301 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bu çalışmada fen ve teknoloji dersi programındaki “Madde ve Değişim ile Canlılar ve Hayat” öğrenme alanlarında yer alan bazı konularda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları incelenmiş ve tartışılmıştır. Sonuçta; ortalama olarak öğrencilerin, %60,4’ü tek aşamalı sorularla, %48,43’ü iki aşamalı sorularla, %18,93’ü üç aşamalı sorularla kavram yanılgısına düştüğü bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin sorulara doğru cevap verme, cevabını doğru açıklama ve açıklamasından emin olma noktasında oldukça yetersiz oldukları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study has been conducted to explore misconceptions about fundamental science conceptions of primary school teacher candidates with three stage questions. For this purpose, the conceptual test consisting of tree-annotated 10 multiple choice questions was developed. The conceptual framework of the test is constructed by using primary school science curriculum in Turkey. This conceptual test was given to 301 senior class students of primary school teaching programme in seven education faculties. This paper involves one part of the study in which students’ misconceptions about matter and change, and liveliness and life conceptions have been discussed. It has been found that an average of the teacher candidates have got misconceptions: 60,4% with one annotated questions, 48,43% with two annotated questions, 18,93% with three annotated questions. Moreover, it has been determined that students are rather inefficient in answering accurately and being exactly sure about the questionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKavram Yanılgısıen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenien_US
dc.subjectMadde ve Değişimen_US
dc.subjectCanlılar ve Hayaten_US
dc.subjectMisconceptionsen_US
dc.subjectPrimary Schoool Teacheren_US
dc.subjectLiveliness and Lifeen_US
dc.subjectMatter and Changeen_US
dc.titleÜç aşamalı sorularla sınıf öğretmeni adaylarının bazı temel fen kavramları hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarıen_US
dc.title.alternativePrimary school teacher candidates’ misconceptions on some fundamental science concepts with three annotated questionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3576-2633en_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage817en_US
dc.identifier.endpage842en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record