Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraman Erkul, Seher
dc.contributor.advisorTezer, Tülay
dc.contributor.authorUygur, Ahmet
dc.date.accessioned2022-01-13T05:53:38Z
dc.date.available2022-01-13T05:53:38Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-05-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/9085
dc.description.abstractBu çalışma ile Taşeli Platosu ve Ermenek Vadisi'nin briyofit florası araştırılmıştır. 2018-2021 yılları arasında vejetasyonun farklı zamanlarında 77 istasyondan toplanan briyofit örnekleri teşhis edilerek 44 familya ve 102 cinse ait 262 takson tespit edilmiştir. Anthocerotophyta şubesi 1 familya ve 1 cinse ait 1 takson, Marchantiophyta şubesi 18 familya ve 21 cinse ait 26 takson ile, Bryophyta şubesi ise 25 familya ve 80 cinse ait 235 takson ile temsil edilmektedir. Bu taksonlardan Fissidens celticus Paton ve Ptychostomum marratii (Hook.f. & Wilson) J.R. Spence Türkiye'den ilk kez, Dicranella crispa (Hedw.) Schimp, Fissidens gymnandrus Büse ve Schistidium confusum H.H. Blom ise ikinci kez rapor edilmiştir. Henderson Türkiye kareleme sistemine göre 63 takson C12 karesi için yenidir. İçerdiği takson sayısı bakımından ilk üç familya Pottiaceae (59 takson), Brachytheciaceae (34 takson) ve Grimmiaceae (23 takson) olurken, en yaygın cinsler Ptychostomum (16 takson), Grimmia (13 takson) ve Orthotrichum (13 takson)'dur. Floristik listede taksonlar sistematik hiyerarşiye uygun olarak, toplanma lokaliteleri, Türkiye ve dünya dağılımları, bazı ekolojik özellikleri ve hayat formlarına ait bilgiler birlikte sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, the bryophyte flora of Taşeli Plateau and Ermenek Valley are investigated. 262 taxa belonging to 44 families and 102 genera were found by identifying bryophyte specimens collected from 77 station at different habitat and different vegetation period between 2018 and 2021. Anthocerotophyta, 1 taxon belonging to 1 family and 1 genus, Marchantiophyta, 26 taxa belonging to 18 families and 21 genera, Bryophyta, 235 taxa belonging to 25 families and 80 genera are represented. Fissidens celticus Paton and Ptychostomum marratii (Hook.f. & Wilson) J.R. Spence have been recorded for the first time from Turkey. Dicranella crispa (Hedw.) Schimp, Fissidens gymnandrus Büse and Schistidium confusum H.H. Blom have been recorded for the second time as well. According to the Hendersons grid system for Turkey, 63 taxa are new for C12 square. While the first three families in terms of the number of taxa it contains are Pottiaceae (59 taxa), Brachytheciaceae (34 taxa) and Grimmiaceae (23 taxa), the widespread genera are Ptychostomum (16 taxa), Grimmia (13 taxa) ve Orthotrichum (13 taxa). In the floristic list, taxa, in accordance with the systematic hierarchy, along with Turkey and the world distribution, some ecological characteristics and life forms are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntalyaen_US
dc.subjectBriyofiten_US
dc.subjectAntalyaen_US
dc.subjectBryophyteen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.titleTaşeli Platosu ve Ermenek Vadisinin briyofit florasının (Antalya, Karaman, Mersin) araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the bryophyte flora of Taşeli Plateau and Ermenek Valley (Antalya, Karaman, Mersin)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record