Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Gürsoy
dc.contributor.authorÖzüdoğru, Zekeriya
dc.contributor.authorÖzdemir, Derviş
dc.date.accessioned2022-01-05T06:15:19Z
dc.date.available2022-01-05T06:15:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1309-6958 / 2146-1953
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15312/EurasianJVetSci.2018.192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8990
dc.description.abstractThe purpose of the study was to reveal the course of coronaryarteries and localization of myocardial bridges.Materials and Methods: It was used 10 mature Awassi sheepof both sex. The color latex injection method was applied to thematerials.Results: The subepicardial adipose tissue was found to extendup to approximately the middle of the paraconal interventricularand subsinuosal interventricular grooves. Coronary arterieshad partially an intramyocardial course. A third coronary arterysprang almost from the aorta on the right side of right coronaryartery in 4 of the hearts. The left proximal atrial branch directlyoriginated from the left coronary artery in 9 hearts. The paraconalinterventricular branch coursed up to the middle of thesubsinuosal interventricular groove in 2 hearts. The left distalventricular branch was not formed in 1 heart. The myocardialbridges were observed at the beginning of the paraconal interventriculargroove and on, both the paraconal interventricularand subsinuosal interventricular grooves in 8 and 2 hearts, respectively.In 1 heart, the myocardial bridge was also seen on thecoronary groove. There was no myocardial bridge on the rightcoronary artery and its branches.Conclusion: Some researchers have suggested the humanheart's resemblance to the sheep heart and sheep heart can beused as a model in human cardiovascular surgeon. Therefore,the presented study can give an idea of both the identification ofthe heart in the Awassi sheep and whether sheep heart can beused as a model in human medicine.en_US
dc.description.abstractÇalışmada, koroner arterlerin seyrini ve kalp kas köprülerinin lokalizasyonlarını ortaya koymak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Her iki cinsiyetten 10 ergin İvesi koyunu kullanıldı. Materyallere renkli lateks enjeksiyon metodu uygulandı. Bulgular: Subepicardial yağ dokusunun parakonal ve subsinuosal interventrikular olukların yaklaşık ortalarına kadar uzandığı belirlendi. Sağ ve sol koroner arterlerin kısmen intramyokardial seyrettiği görüldü. Dört koyun kalbinde sağ koroner arterin hemen sağ tarafında aorta’dan üçüncü bir koroner arterin orijinlendiği tespit edildi. R. proximalis atrii sinistri’nin 9 kalpte doğrudan a. coronaria sinistra’dan başlangıç aldığı görüldü. R. interventricularis paraconalis’in 2 kalpte sulcus interventricularis subsinuosus’un ortalarına kadar ilerlediği saptandı. R. distalis ventriculi sinistri’nin 1 materyalde şekillenmediği gözlendi. Myokardial köprülerin 8 kalpte parakonal interventrikular olukta, 2 kalpte hem parakonal interventrikular hem de subsinuosal interventrikular olukta lokalize olduğu belirlendi. Bu köprülerin 1 kalpte koroner olukta da sekillendiği tespit edildi. Myokardial köprülerin sağ koroner arter ve dalları üzerinde oluşmadığı görüldü. Öneri: Bazı araştırıcılar, insan kalbinin koyun kalbine benzerliğini ileri sürmüşler ve koyun kalbinin insan kardiyovaskuler cerrahisinde bir model olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle yapılan çalışma, konu üzerinde literatür bulunmayan hem İvesi koyununda kalbin tanınması hem de koyun kalbinin insan kardiyovaskuler cerrahisinde model olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bir fikir verebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.15312/EurasianJVetSci.2018.192en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectKalp Kas Köprüsüen_US
dc.subjectKoronor Arteren_US
dc.subjectKoyunen_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectCoronary Arteryen_US
dc.subjectMyocardial Bridgeen_US
dc.subjectSheepen_US
dc.titleA macroanatomic investigation of the coronary arteries and myocardial bridges in Awassi sheepen_US
dc.title.alternativeİvesi koyununda koroner arterler ve kalp kas köprüleri üzerinde makroanatomik bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Veterinary Sciences (Avrasya Veteriner Bilimleri Dergisi)en_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record