Show simple item record

dc.contributor.authorSaraç, İsmail
dc.date.accessioned2021-11-26T05:48:46Z
dc.date.available2021-11-26T05:48:46Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-4147 / 2148-4155
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17482/uumfd.804892
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8812
dc.description.abstractBir bağlantı yöntemi olarak yapıştırma bağlantılarının mühendislik alanında kullanımı sağladığı önemli avantajlardan dolayı giderek artmaktadır. Yapılan çalışmada, boru yapıştırma bağlantılarında bindirme uzunluğu, boru et kalınlığı ve yapıştırıcı kalınlığı değişiminin yapıştırıcı tabakasında oluşan gerilme dağılımına etkisi sayısal olarak araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, bindirme uzunluğu, boru et kalınlığı ve yapıştırıcı kalınlığının boru yapıştırma bağlantılarında oldukça önemli tasarım parametreleri olduğu gösterilmiştir. Bindirme uzunluğunun 10 mm’den 20 mm’ye çıkmasıyla, yapıştırıcı tabakası bindirme uç kısımlarındaki maksimum eşdeğer gerilme değeri % 25 oranında azalmıştır. Ancak bindirme uzunluğu 20 mm’den 30 mm’ye ve 30 mm’den 40 mm’ye çıktığında azalma miktarları sırasıyla % 4 ve % 0,6 oranlarında gerçekleşmiştir. Boru et kalınlığı değerinin 0,5 mm’den 1 mm’ye çıkmasıyla yapıştırıcı tabakası bindirme uç kısımlarındaki maksimum eşdeğer gerilme değeri % 18,8 oranında azalmıştır. Buna karşın, 1, 1,5 ve 2 mm boru et kalınlıklarında A ve B noktaları civarındaki gerilmeler birbirine yakın çıkmıştır. Yapıştırıcı kalınlığının artması ile yapıştırıcı tabakası bindirme uçlarındaki gerilmeler azalmıştır. Fakat yapıştırıcı tabakasındaki, maksimum τyz kayma gerilmesi ve maksimum eşdeğer gerilme değerleri bindirme uçlarından yaklaşık 1 mm iç taraflarda oluşmuştur.en_US
dc.description.abstractThe use of adhesive joints as a method of connection is increasing due to the significant advantages it provides in many engineering fields. In this study, the effect of the variation of lap length, pipe wall thickness and adhesive thickness on the stress distribution in the adhesive layer was numerically investigated. As a result, it has been shown that overlap length, pipe wall thickness and adhesive thickness are very important design parameters in pipe bonding joints. With the increase of lap length from 10 mm to 20 mm, the maximum equivalent stress value in the adhesive layer lap ends decreased by 25%. However, when the overlap length increased from 20 mm to 30 mm and from 30 mm to 40 mm, the reduction was 4% and 0.6%, respectively. As the pipe wall thickness increased from 0.5 mm to 1 mm, the maximum equivalent stress value in the adhesive layer lap ends decreased by 18.8%. On the other hand, the stresses around the A and B points were close to each other at 1, 1.5 and 2 mm pipe wall thickness. With the increase in adhesive thickness, the stresses on the adhesive layer lap ends decreased. However, the maximum τyz shear stress and maximum equivalent stress values in the adhesive layer occurred approximately 1 mm inside the lap ends.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17482/uumfd.804892en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBoru Yapıştırma Bağlantısıen_US
dc.subjectSonlu Elemanlar Analizien_US
dc.subjectGerilme Analizien_US
dc.subjectPipe Bonding Jointen_US
dc.subjectFinite Elements Analysisen_US
dc.subjectStress Analysisen_US
dc.titleBoru yapıştırma bağlantılarında farklı tasarım parametrelerinin yapıştırıcı tabakasında gerilme dağılımına etkisinin sayısal olarak araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeNumerical investigation of the effect of different design parameters on the stress distribution in the adhesive layer in pipe bonding jointsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering)en_US
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage215en_US
dc.identifier.endpage232en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record