Show simple item record

dc.contributor.authorKevenk, Tahsin Onur
dc.contributor.authorKoluman, Ahmet
dc.date.accessioned2021-11-19T11:02:07Z
dc.date.available2021-11-19T11:02:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1016-3573
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.35864/evmd.861846
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8802
dc.description.abstractZinc oxide (ZnO) has been used for many years in the pharmaceutical, cosmetic, paint, textile, and food industries for coating surfaces, absorbing UV rays and due to its antimicrobial properties in nanoscale, it has been identified as an important chemical for decontamination. Zinc can be found in many foods as well and its allowed daily intake for adults has been reported as 8-11 mg. Zinc Oxide Nanoparticles (ZnO-NPs) are generally regarded as safe (GRAS) for it being stable under hard processing conditions. Compared to organic acids, ZnO-NPs have better durability, selectivity, and heat resistance. In the present study, it was aimed to understand the decontamination effect of ZnO-NPs on S. enteritidis, S. typhimurium, S. aureus, L. monocytogenes, and E. coli O157 to develop novel, safe decontamination agents for the food industry. For this purpose, <50 µ ZnO-NPs were added into Tryptic Soy Broth in 20 mMolar final concentration for the understanding of the antimicrobial effect. After inoculation of the pathogens, a counting procedure was performed using the Tryptic Soy Agar by the pour on plate method at 0, 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th, 12th, and 24th hours. As a result, S. enteritidis and S. aureus 3 Log CFU/mL, S. typhimurium and E. coli O157 4 Log CFU/mL, L. monocytogenes 2 Log CFU/mL decreased in 24 hours.en_US
dc.description.abstract: Çinko oksit (ZnO) ilaç, kozmetik, boya, tekstil ve gıda endüstrilerinde yüzeyleri kaplamak, UV ışınlarını absorbe etmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır ve nano ölçekte antimikrobiyal özellikleri nedeniyle dekontaminasyon için önemli bir kimyasal olarak tanımlanmıştır. Çinko, birçok besinde de bulunabilen bir kimyasal olup yetişkinler için izin verilen günlük alım miktarı 8-11 mg olarak bildirilmiştir. Çinko Oksit Nanopartiküller (ZnO-NP’ler) zorlu gıda işleme koşulları altında stabil kalabilmeleri nedeniyle genellikle güvenli olarak (GRAS) kabul edilmişlerdir. Organik asitlerle karşılaştırıldığında, ZnO-NP’ler daha iyi dayanıklılığa, seçiciliğe ve ısı direncine sahiptir. Bu çalışmada, gıda endüstrisi için yeni, güvenli dekontaminasyon ajanları geliştirmek için ZnO-NP’lerin S. enteritidis, S. typhimurium, S. aureus, L. monocytogenes ve E. coli O157 üzerindeki dekontaminasyon etkisini anlamak hedeflenmiştir. Bu amaçla, antimikrobiyal etkinin anlaşılması için Tryptic Soy Broth içerisine nihai konsantrasyonu 20 mMolar olacak şekilde <50 µ büyüklüğünde ZnO-NP’ler eklenmiştir. Patojenlerin inokülasyonundan sonra, 0., 1., 2., 4., 6., 8., 12. ve 24. saatlerde Tryptic Soy Agar’da dökme plak yöntemi ile bakteri sayımları yapılmıştır. Sonuç olarak, 24 saatte S. enteritidis ve S. aureus 3 Log CFU/mL, S. typhimurium ve E. coli O157 4 Log CFU/mL, L. monocytogenes 2 Log CFU/mL azalmıştıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherVeteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.35864/evmd.861846en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDecontaminationen_US
dc.subjectFoodborne Pathogensen_US
dc.subjectNanoparticlesen_US
dc.subjectZinc Oxideen_US
dc.subjectÇinko Oksiten_US
dc.subjectDekontaminasyonen_US
dc.subjectGıda Kaynaklı Patojenleren_US
dc.subjectNanopartikülen_US
dc.titleInvitro decontamination effect of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) on important foodborne pathogensen_US
dc.title.alternativeÇinko oksit nanopartiküllerin (ZnO-NP) önemli gıda kaynaklı patojenler üzerine in vitro dekontaminasyon etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEtlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (Journal of Etlik Veterinary Microbiology)en_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2519-8060en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5308-8884en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage5en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record