Show simple item record

dc.contributor.authorÇavuş, Selahattin
dc.contributor.authorEde, Nurcan
dc.date.accessioned2021-11-18T05:28:38Z
dc.date.available2021-11-18T05:28:38Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-2942 / 2148-2942
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18094/josc.811590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8786
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, dijital haberciliğin etik sorun alanlarından biri haline dönüşen tık odaklı haberciliği, Türk haber medyası örneğinde inceleyerek, tık odaklı haberciliğin kullanım biçim ve yoğunluklarını belirlemeye yöneliktir. Araştırmada, Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 5 haber sitesinin resmî Twitter hesapları incelenmiştir. Veriler, NodeXL programı vasıtasıyla ilgili haber sitelerinin Twitter sayfalarından elde edilmiştir. 1-10 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 9.525 tweet, tık odaklı olup olmadıklarına göre sınıflandırılmış ve tık odaklı olduğu belirlenen toplam 3.386 haber, içerik analizine tabi tutulmuştur. Verileri sınıflandırmak amacıyla Biyani ve arkadaşları tarafından 8 başlıkta ele alınan tık odaklı haber kategorileri kullanılmıştır. Buna göre yayınlanan her 3 haberden biri tık odaklı olacak şekilde üretilmiştir. Haber siteleri daha fazla tık alabilmek adına kasıtlı biçimde üretilen aldatıcı ve düşük kalitedeki içeriklere yer vermekten çekinmemektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine click-based journalism, which has become ethical issue of digital journalism, in the example of Turkish news media and to determine the usage forms and intensities of clickbased journalism. In the study, official Twitter accounts of the most visited five news portals in Turkey were examined. Data obtained from the Twitter pages of the relevant news portals through the NodeXL social network analysis tool. 9.525 tweets between 1-10 June 2020 were classified according to whether they were click-bait or not. 3.386 news determined to be click-based were subjected to content analysis. In order to classify the data, click-based news categories discussed in eight titles by Biyani et al were used. Accordingly, one out of every three news published was produced to be click-based. When the categories of click-bait news are examined, the category of Teasing takes the first place. This category is followed by Ambiguous, Exaggeration, Inflammatory, Formatting, Graphic, Bait-and-switch, and Wrong. News portals do not hesitate to use deceptive and lowquality content that is deliberately produced to get more clicks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18094/josc.811590en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTık Odaklı Haberen_US
dc.subjectTık Tuzağıen_US
dc.subjectGazeteciliken_US
dc.subjectYeni Medyaen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectClick-Based Newsen_US
dc.subjectClick-Baiten_US
dc.subjectJournalismen_US
dc.subjectNew Mediaen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.titleTık odaklı habercilik: türk internet haber medyası üzerine bir içerik analizien_US
dc.title.alternativeClick-based journalism: a content analysis on turkish internet news mediaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk İletişim (Journal of Selçuk Communication)en_US
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003- 0774-9594en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4097- 8367en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record