Show simple item record

dc.contributor.advisorGök, Oğuzhan
dc.contributor.authorGüneş, Hilmi Tunahan
dc.date.accessioned2021-11-16T11:39:04Z
dc.date.available2021-11-16T11:39:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8750
dc.description.abstractBu çalışmada, Nevşehir ve Acıgöl Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin maliyet analizleri değerlendirilmiştir. Kimyasal madde sarfiyatı, elektrik tüketimi, çamur bertarafı, personel ihtiyacı ve bakım/onarım gibi değişkenler arıtma tesislerin işletme maliyetlerini oluşturmaktadır. Ayrıca kirlilik parametreleri ve debi değişimleri bu işletme maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Maliyet analizi her iki organize sanayi bölgesindeki atıksu arıtma tesislerinin günlük, yıllık ve birim atıksu başına düşen maliyetler olarak hesaplanmıştır. Her iki organize sanayi bölgesindeki atıksu arıtma tesisleri için KOİ, BOİ5, AKM, TN ve TP kirletici parametrelerinde konsantrasyon değişikliklerinin tasarım ve gerçek maliyetleri üzerine etkileri incelenmiştir. Acıgöl OSB birim tasarım ve gerçek kirletici maliyeti sırası ile KOİ, BOİ5, AKM, TN ve TP parametreleri için 0,28, 0,93, 1,11, 6,95 ve 55,60 $ hesaplanmış olup gerçek işletmede birim maliyet 0,46, 1,54, 1,85, 11,56 ve 92,47 $ olarak tespit edilmiştir. Nevşehir OSB için atıksu arıtma tesisi birim tasarım ve gerçek kirletici maliyeti sırası ile KOİ, BOİ5, AKM, TN ve TP parametreleri için 0,06, 0,19, 0,28, 2,32, 17,42 $ ve 0,03, 0,25, 0,19, 1,70, 94,35 $ şeklindedir. Acıgöl OSB atıksu arıtma tesisinde; 1500 m3/gün debi tasarımındaki işletme maliyeti 0,56 $/m3.gün'den gerçek işletme maliyet 0,92 $/m3.gün hesaplanmış. Toplam işletme maliyetinde %64,29 artış gerçekleşmiştir. Nevşehir OSB'de ise 500 m3/gün debide tasarım işletme maliyeti 0,42 $/m3.gün'den gerçek işletme maliyeti 0,58 $/m3.gün ve %38,10'luk ilave maliyet bulunmuştur. Bu neticeler sonucunda atıksu arıtma tesisi tasarımı yapılırken debi, kirletici konsantrasyonları değişimi ile kimyasal ve elektrik sarfiyatı ve çamur bertarafının maliyetlerinde artışları göz önüne alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractIn this study, cost analysis of wastewater treatment plants located in Nevşehir and Acıgöl Organized Industrial Zones (OIZ) were evaluated. Chemicals, electricity consumption, sludge disposal, personnel requirement and maintenance/repairs constitute the operating cost of the facilities. In addition, pollution parameters and flow rate changes are important factors that affect these operating costs. Cost analysis has calculated the daily, annual and per unit wastewater costs of wastewater treatment plants in both OIZ. Comparisons were made on the flow rate, electricity and chemical consumption operating costs of the pollutant variables. The actual operating costs of treatment facilities include costs such as chemicals and electricity consumption, sludge disposal, personnel requirement and maintenance/repair. In addition, pollution parameters and flow rate changes are important factors that affect these operating costs. Cost analysis has calculated the daily, annual and per unit wastewater costs of wastewater treatment plants in both Acıgöl and Nevsehir OIZ. Effects of concentration changes of COD, BOD5, AKM, TN and TP pollutants on actual and design operation cost were investigated in wastewater treatment plants in both OIZ. The unit pollutant costs of design and actual for COD, BOD5, AKM, TN and TP were determined 0.28, 0.93, 1.11, 6.95, 55.60 $ and 0.46, 1.54, 1.85, 11.56, 92.47 $, respectively in Acıgöl OIZ. In the other OIZ treatment plant in Nevşehir, the unit pollutant costs of design and actual for COD, BOD5, AKM, TN and TP were calculated 0.06, 0.19, 0.28, 2.32, 17.42 $ and 0.03, 0.25, 0.19, 1.70, 94.35 $, respectively. The design and actual operating cost were calculated 0.56 $/m3.day and 0.92 $/m3.day respectively at flow rate of 1500 m3/day in Acıgöl OIZ and the total operating cost was calculated, increases 64.29% in Acıgöl wastewater treatment plant. The design and actual operation cost were calculated as 0.42 $ and 0.58 $, respectively, at flow rate of 500 m3/day in Nevşehir OIZ and an additional cost of 38.10% was found. The changes in flow rate, pollution concentrations and increases in chemicals and electricity consumption and sludge disposal costs should be taken into account while designing wastewater treatment planten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtıksuen_US
dc.subjectArıtmaen_US
dc.subjectMaliyet Analizien_US
dc.subjectOrganize Sanayi Bölgesien_US
dc.subjectWastewateren_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.subjectCost Analysisen_US
dc.subjectOrganized Industry Zoneen_US
dc.titleNevşehir ili organize sanayi bölgelerindeki endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin maliyet analizien_US
dc.title.alternativeCOST analysis of industri̇al wastewater treatment plants in organized industrial zones of nevşehi̇r provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record