Show simple item record

dc.contributor.advisorAbioğlu, Vasıf
dc.contributor.authorBöge, Mustafa Kemal
dc.date.accessioned2021-11-16T06:41:34Z
dc.date.available2021-11-16T06:41:34Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8741
dc.description.abstractBu çalışmada kamu harcamaları, kamu gelirleri ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasında nedensellik ilişkileri analiz edilmektedir. Bu amaçla, analizde 1994:Q1 – 2019:Q4 dönemi için Johansen eşbütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli kullanılarak söz konusu değişkenler arasında nedensellik ilişkileri analiz edilmektedir. Ampirik sonuçlar, kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında mali senkronizasyon hipotezini destekleyen çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. GSYH'den kamu harcamalarına doğru tek yönlü ve güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır ama kısa dönemde kamu harcamalarından GSYH'ye doğru bir ilişki görülmemektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the causality relationship between public expenditures, public revenues and Gross Domestic Product is analyzed. In the analysis, Vector Error Correction Model, Johansen cointegration test and Granger causality tests were used for the period 1994: Q1 - 2019: Q4. Empirical results show that there is a bidirectional causality relationship between public expenditures and public revenues, supporting the fiscal synchronization hypothesis. There is a one-way and strong causal relationship from GDP to public expenditures, but there is no relationship from public expenditures to GDP in the short term.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Harcamalarıen_US
dc.subjectKamu Gelirlerien_US
dc.subjectGSYHen_US
dc.subjectPublic Expendituresen_US
dc.subjectPublic Revenuesen_US
dc.titleKamu harcamaları, kamu gelirleri ve GSYH ilişkisien_US
dc.title.alternativePublic expenditures, public revenues and GDP relationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record