Show simple item record

dc.contributor.authorOktay, Berfin
dc.contributor.authorGökçe, Ayşe
dc.contributor.authorÖzer, Ali
dc.date.accessioned2021-11-11T07:33:41Z
dc.date.available2021-11-11T07:33:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2757-6655
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8679
dc.description.abstractAmaç Sağlıklı yaşamın temelini yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite oluşturmaktadır. Özellikle sporla uğraşan bireylerde yetersiz ve dengesiz beslenme performansı etkilemekle kalmayıp ciddi sakatlıklara neden olabilir. Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumlarını, beslenme bilgi ve davranış düzeylerini belirlemektir. Yöntemler Kesitsel tipteki bu çalışma 110 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Spor Bilimleri Fakültesinden ve Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulundan yazılı izin alınmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan anketlerde sosyo-demografik sorular, öğrencilerin fizik aktivite durumunu ölçen sorular ve beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almaktadır. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi, kullanılmış, tüm değerlendirmelerde p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular Çalışmaya katılan öğrencilerin %66,4’ü günde 3 ana öğün, %20’si günde 3 ara öğün tüketmektedir. Öğrencilerin %64,5’i öğün atlamadığını ifade ederken, antrenman yaptığı günde özel bir beslenme programı uygulayanların oranı %26,4’tür. Öğrenciler sporcu beslenmesi konusundaki bilgilerini %36’sı okuldan, %31’i ise antrenörden edinmektedir. Sonuç Öğrencilerin büyük kısmı ana öğün atlamıyorken, ara öğünleri atlayanların oranı daha yüksektir. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı spor yaptıkları günlerde özel bir beslenme programı uygulamamaktadır. Öğrencilerinin eğitim müfredatlarında sporcu beslenmesi konularına yer verilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective Healthy life is based on adequate and balanced nutrition coupled with regular physical activity. In particular, inadequate and unbalanced nutrition may not only affect performance but also result in serious injury in individuals engaged in sports. The aim of this study was to determine the physical activity status, nutrition knowledge and behaviour levels of students attending Physical Education and Sports Teaching. Material and Method This cross-sectional study; It was conducted on 110 students. Permission was obtained from the relevant faculty and ethics committee in order to conduct the study. Socio-demographic questions, questions measuring physical activity status of students, and questions about nutritional knowledge and habits are included in the questionnaires created as data collection tools. Chi-square test was used in statistical analysis, and p<0.05 level was considered significant in all evaluations. Results 66.4% of the students participating in the study consume 3 main meals a day and 20% consume 3 snacks a day. While 64.5% of the students stated that they did not skip meals, the rate of those who applied a special nutrition program on the day of training was 26.4%. 36% of the students get their knowledge about sports nutrition from the school and 31% from the coach. Conclusion While most of the students do not skip the main meal, the rate of those who skip the snacks is higher. Most of the students participating in the study do not apply a spen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectFizik Aktiviteen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.titleİnönü Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumları, beslenme bilgi ve davranış düzeylerien_US
dc.title.alternativeDetermination of physical activity status, nutrition knowledge and behaviour levels of physical education and sports teaching students at Inonu Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7376-1773en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0591-2936en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7144-4915en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record