Show simple item record

dc.contributor.authorMirgen, Çağatay
dc.contributor.authorEmir, Süleyman
dc.date.accessioned2021-11-10T11:49:37Z
dc.date.available2021-11-10T11:49:37Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2687-3427
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52791/aksarayiibd.936366
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8661
dc.description.abstractBir bilgi sistemi olan muhasebe ve finans, karar alıcıların doğru bilgilere ulaşmasında büyük bir önem arz etmektedir. Bu önemin bir gereği olarak, muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde kavranması ve uygulanabilmesi için kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak gerekmektedir. Bu çalışmada, işletme yönetimi bölümlerinde okutulan zorunlu dersler tespit edilerek bu derslerde muhasebe ve finans derslerinin ağırlığının saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’deki 64 devlet ve 9 vakıf üniversitesinin işletme yönetimi önlisans programlarına ait ders programları toplanarak sınıflandırılmış ve analize uygun hale getirilerek ders ve ders saatlerinin frekans dağılımları belirlenmiştir. Sonuç olarak, işletme yönetimi önlisans programlarında dört öğrenim döneminde de en çok okutulan derslerin muhasebe ve finans alanına ait derslerden oluştuğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAccounting and finance, which is an information system, is of great importance for decision makers to access correct information. As a requirement of this importance, it is necessary to establish a quality education system in order to understand and apply the accounting and financial transactions correctly. In this study, it is aimed to determine the weight of accounting and finance courses in these courses by determining the compulsory courses taught in business administration associate degree departments. In this context, business management of 64 state and 9 foundation universities in Turkey of their degree program courses are collected. Then, the frequency distributions of the lessons and lesson hours made suitable for analysis were determined. As a result, it has been determined that the most taught courses in business management associate degree programs in all four education terms consist of courses in the field of accounting and finance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.52791/aksarayiibd.936366en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebe ve Finans Derslerien_US
dc.subjectÖn Lisans Eğitimien_US
dc.subjectİşletme Yönetimi Bölümüen_US
dc.subjectAccounting and Finance Coursesen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectAssociate Degree Programen_US
dc.titleİşletme yönetimi önlisans programlarında okutulan zorunlu derslerde muhasebe ve finans derslerinin ağırlığı üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on the weight of accounting and finance courses in compulsory courses in business management associate programsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0970-0121en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3873-2712en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record