Show simple item record

dc.contributor.authorDursun, Hasan
dc.contributor.authorDağcı, Adem
dc.date.accessioned2021-11-10T10:24:32Z
dc.date.available2021-11-10T10:24:32Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2687-3427
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52791/aksarayiibd.889049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8655
dc.description.abstractFarklı kavramlarla ifade edilen kayıt dışı ekonomi Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonominin verdiği zararlar sayılamayacak kadar çok olsa da en önemlilerini şu şekilde saymak olanaklıdır: Kayıt dışı ekonomi, AB’ye tam üyelik yolunda engel oluşturmakta, GSYH hesaplarını bozarak ve vergi gelirlerini azaltarak kalkınmanın sağlanmasını olanaksız veya oldukça güç hale getirmektedir. Yine, kayıt dışı ekonomi, işçi, işveren ve devlet bakımından önemli sakıncalar doğurmakta, kayıt dışı ekonominin bir türünü oluşturan suç faaliyetleri ülke ve toplumu çökertme noktasına getirmekte, söz konusu ekonominin kentlerde yoğunlaşması kent istihdamı ve çevresel açılardan sorunlara yol açmaktadır. Hangi tür önlemler alınırsa alınsın kayıt dışı ekonominin zararları konunda yeterli bir toplumsal bilinç uyandırılmazsa kayıt dışı ekonomiye karşı başarı kazanabilmek olanaksız değilse bile oldukça güçtür. Okuma alışkanlığının son derece zayıf, buna karşın televizyon seyretme alışkanlığının oldukça güçlü olduğu Türkiye’de televizyonlarda izlettirilecek kamu spotlarıyla kayıt dışı ekonominin zararları konusunda halkta bilinç oluşturulması, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı için yaşamsal bir önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractDescribed different concepts, underground economy is one of the biggest problems that Turkey faces to it. Although informal economy gives immeasurable damages, one can enumerate the most important: The informal economy creates an obstacle on the way to full membership to EU, it makes the development impossible or very difficult by reducing tax revenue and disrupting GDP accounts. Again, informal economy gives significant damages for the employee, employer, and the state. Criminal activities, which constitute a kind of informal economy, bring the country and society to the point of collapse, the concentration of the aforementioned economy in cities causes problems in terms of urban employment and environmental issues. It is thought that a significant success will be gained against the uderground economy by creating public awareness about the damages of it. Inasmuch as it does not matter what kind of measures taken against it, without arousing public conscious on the damages of underground economy; the success against underground economy is very difficult if not impossible. In Turkey, the habitual of reading books is very thin, on the other hand, the habitual of watching television is very strong so public spots on the damages of underground economy must have been spectacled on television programs for the society. Establishing public conscious by public spots against the underground economy is a life and death matter to gain victory on it.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.52791/aksarayiibd.889049en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKayıt Dışı Ekonomien_US
dc.subjectEnformel Ekonomien_US
dc.subjectGölge Ekonomien_US
dc.subjectKayıt Dışı Ekonominin Zararlarıen_US
dc.subjectToplumsal Bilinçen_US
dc.subjectUnderground Economyen_US
dc.subjectInformal Economyen_US
dc.subjectShadow Economysen_US
dc.subjectDamages of Underground Economyen_US
dc.subjectPublic Consciousen_US
dc.titleKayıt dışı ekonomiye karşı halkın bilinçlendirilmesi bağlamında alınması gereken önlemleren_US
dc.title.alternativeThe measures which are to be taken against ınformel economy within the context of awareness of people’sen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5506-3944en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0655-9625en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record