Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Erhan
dc.contributor.editorÇakmak, Veysel
dc.date.accessioned2020-02-21T13:36:27Z
dc.date.available2020-02-21T13:36:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2667-6168
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/7273
dc.description.abstractÜrün reklamları, mal ve hizmetin satışında, karlılığın arttırılmasında, kurum ve marka imajı oluşumunda, vb. kar amacı güden kuruluşlar için önemli bir iletişim karması elemanıdır. Sosyal reklamlar ve/ya kamu spotları ise, toplum yararına ya da toplumsal konularda kamuoyunun dikkatini çekmek, çıkan sorunun çözümünde sorunun muhatabı olan ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçmesini sağlamak, toplumu bilgilendirmek, bilinç oluşturmak konularında etkili bir araçtır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından hazırlanan sosyal reklamlar veya kamu spotları, toplumların tutumlarını, düşüncelerini etkileyebilmekte, toplumun sosyal değişiminde önemli roller oynayabilmektedir. Sosyal reklamlar bu rolleri sayesinde kamu yararı oluşumu için çalışırlar. Sosyal reklamcılığın içerisinde kamu yararından anlaşılması gereken, halkın sağlığı, refahı, mutluluğu, huzuru, eğitimi, kültürü, yaşam standardının yükselmesi, vb. konulardır. Bu çalışmada televizyonda yayınlanan sosyal reklamlar kuramsal çerçevede ele alınmış ve sosyal reklamların ideolojik temelleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın yöntem kısmında betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Televizyonda yayınlanan sosyal reklamların ideolojik yapısı izler kitle beklentilerini karşılamada yeterli midir? Televizyonda yayınlanan sosyal reklamlar kamu yararı oluşumuna katkı sağlamakta mıdır?. Soruları üzerinden çalışmanın analizi yapılmıştır. Çalışmada, çözümlemesi yapılan reklam filminin ana fikri ve ideolojilerinin izler kitle beklentilerine cevap verip vermediğinin tartışması yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractProduct advertisements are one of the important communication mix elements for profit-oriented organizations in promoting goods and services, increasing the profitability, formation of corporate and brand image. On the other hand, social advertisements and/or public spots are effective tools for such issues like drawing public attention for the benefit of society or in social issues, ensuring the relevant institutions and organizations to act in the solution process of the difficulties, informing the society and creating awareness. Social advertisements that are prepared by non-profit organizations can influence the attitudes and opinions of societies and play important roles in social change. Social advertisements utilize these roles to build public interest. Among the social advertising activities, public interest means issues such as public health, welfare, happiness, peace, education, culture, and the rise of living standards. The present study discusses the social advertisements in a theoretical context, and the ideological foundations of social advertisements broadcasting on TV. In the study, the Descriptive Analysis technic was used, and the analysis of the study was conducted by asking questions whether the ideological structure of social advertisements broadcasting on television are satisfactory to meet mass expectations, and whether they contribute to the formation of public interest. In this study, if the main idea and the ideology of the ads meet the expectations of the audience was discussed.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Reklamen_US
dc.subjectİdeolojien_US
dc.subjectKamu Yararıen_US
dc.subjectSocial Advertisementen_US
dc.subjectIdeologyen_US
dc.subjectPublic Benefiten_US
dc.titleTelevizyonda yayınlanan sosyal reklamların ideolojik yapısı ve örnek reklam çözümlemesien_US
dc.title.alternativeThe ideological structure of social advertisements broadcasting on TV and sample advertisements analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray İletişim Dergisi / Journal of Aksaray Communicationen_US
dc.contributor.departmentMimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record