Show simple item record

dc.contributor.authorVarol, Mehmet Bahaüddin
dc.contributor.editorÇiftçi, Osman Zahid
dc.date.accessioned2019-08-15T12:17:46Z
dc.date.available2019-08-15T12:17:46Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn2148-5631
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30523/mutefekkir.130232
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6642
dc.description.abstractÜlkemizde son yıllarda akademik dünyaya kazandırılan çok sayıda üniversite ve fakülte bulunmaktadır. ĠĢte bu fakültelerden biri olan Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi‘nin kuruluĢ sürecinde yaĢananlar tarihe bir not olarak kaydedilmek üzere bu yazıda kaleme alınmıĢtır. Bilimsel ve akademik kuruluĢların doğuĢu gerek ilmi gerekse toplumsal alanda bir takım etkilere sebep olur. Ancak zamanla bunlar unutularak geçmiĢin karanlıklarında yok olur. Farklı ve farkedilir olmayı arzu eden Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi‘nin bu sürecini Dergimizin ilk sayısında kaleme alarak en azından hatırasını sürekli kılmak istedik. Burada anlatılmayanlar elbette anlatılanlardan çok daha fazladır. Ancak amaç sürece olumlu katkıları bulunanların hatırlanması ve duaya vesile olmasının sağlanmasıdır. Hayırlı ve bereketli olması dileklerimizle…en_US
dc.description.abstractIn recent years, many universities and faculties emerged in our country as an achievement of academic world. As one of those faculties "Islamic Studies' Faculty of Aksaray University and the happenings during the process of its foundation have been the subject of this article asa notation for history. The emergence of academic institutions cause several impacts both in social and scientific spheres. But after a certain time these influences are forgotten and disappear in the darkness of the past. Aksaray University, Faculty of ıslamic Studies would like to be distinct and distinguished, thats why this founding process has been the main topic of the faculty journal,at least to remember its memory all the time. Naturally untold things here are much more then told. But the intention is to remember those people who contributed to the process and to obtain prayers for them. With our best wishes, may it bring divine gift and fruitfulness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30523/mutefekkir.130232en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectİslami İlimleren_US
dc.subjectAksaray Üniversitesien_US
dc.subjectIslamic Studiesen_US
dc.subjectUniversity of Aksarayen_US
dc.titleDâr-ı Sulehâ'da Nesl-i Sulehâ özlemien_US
dc.title.alternativeAspiration of Nasl-i Sulaha in the Dâr-i Sulaha (Aspiration of righteous generation in the town for those righteous)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMütefekkiren_US
dc.contributor.departmentİslami İlimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record