Show simple item record

dc.contributor.advisorEkercin, Semih
dc.contributor.authorYorulmaz, Selçuk
dc.date.accessioned2019-08-09T06:04:49Z
dc.date.available2019-08-09T06:04:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6600
dc.description.abstractDünya üzerindeki Müslümanların ibadetlerini yapmaları için belli bir istikamete doğru yönelmeleri gerekir. Bu istikamet Müslümanlar için kutsal sayılan Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Kâbe adıyla bilinen yapıdır. Müslümanların ilk olarak namaz kılmak ve başka ibadetlerini yapmak için yöneldikleri bu doğrultuya kıble denilmektedir. Müslümanların cami ve ibadethanelerinin bu doğrultuda olması gerekmektedir. Müslümanların namaz ibadetlerinin geçerli sayılabilmesi için camilerin kıble doğrultusunun belirli doğrulukta olması gerekmektedir. Bu çalışmada; Aksaray İli merkezinde bulunan 3 tane caminin mevcut kıble açıları, kıble saati ile kıble tayini ve trigonometrik formüller yardımıyla kıble tayini yöntemleri uygulanarak hesaplanmış ve sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Google Earth programı kullanılarak bu üç camiye ait coğrafi koordinatlar elde edilmiş ve camilere ait kıble açıları hesaplanmıştır. Camilere uygulanan 3 farklı yöntem birbiriyle karşılaştırılmış ve Google Earth'ın camilerin kıble açısı hesaplarında kullanılmasının uygun olduğu öngörülmüştür. Daha sonra Aksaray İli merkezinde bulunan 50 adet caminin kıble açısı, Google Earth programından yararlanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Kıble açısı hesaplanan camilerin kıble açı farklarının, Din İşleri Yüksek Kurulunun 2015'de paylaşmış olduğu fetvadaki sınırlar içinde kaldığı gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractMuslims around the world must move towards a certain direction to worship. This direction is known as the Kaaba in Mecca, Saudi Arabia, which is considered sacred for Muslims. This direction is called as Qibla in which Muslims first aim to perform their prayers and perform other prayers. Muslim mosques and places of worship should be in this direction. In order for Muslims to have prayer worship valid, the Qibla direction of the mosques should have a certain accuracy. In this study; The existing qiblah angles of the three mosques located in the center of Aksaray Province were calculated by using the Qibla time and the Qiblah determination by using Qibla determination methods and the results were compared with each other. Geographical coordinates of these three mosques were obtained by using Google Earth program and the Qibla angles of the mosques were calculated. 3 different methods applied to mosques are compared with each other and it is predicted that Google Earth is suitable for the Qibla angle calculation of mosques. Then, the Qibla angle of the 50 mosques located in the center of Aksaray Province was calculated using the Google Earth program. According to the results obtained; It was observed that the Qibla angle differences of the mosques calculated from the Qibla angle remained within the boundaries of the fatwa shared by the High Council of Religious Affairs in 2015.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKıbleen_US
dc.subjectKıble Tayinien_US
dc.subjectKıble Saatien_US
dc.subjectTrigonometrik Formülleren_US
dc.subjectGoogle Earthen_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectQiblaen_US
dc.subjectQibla Determinationen_US
dc.subjectQibla Clocken_US
dc.subjectTrigonometric Formulasen_US
dc.titleAksaray ili merkezinde bulunan camilerin kıble yönünün tespiti ve kontrolüen_US
dc.title.alternativeDetermination and control of the qible method of mosques in the center of Aksarayen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record