Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, H.Murat
dc.contributor.authorBozdoğan, Ömer
dc.date.accessioned2019-08-08T06:38:58Z
dc.date.available2019-08-08T06:38:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6565
dc.description.abstractZengin tarihsel bir dokuya sahip olan ülkemizde, bu topraklarda yaşayan atalarımız tarafından bırakılmış çok sayıda tarihi ve kültürel eser bulunmaktadır. Roma, Doğu Roma (Bizans) ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğuna uzun yıllar başkentlik yapan İstanbul’da, başta saraylar ve camiler olmak üzere çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen ve ayakta kalan tarihi eserlerin, gelecek nesillere taşınabilmesi için, bu eserlerin bakımları ve onarımları ve bu kapsamında deformasyon ölçmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Aksaray’ın Akhisar Köyü sınırları içerisinde yer alan Çanlı Kilise’deki aşınmaların tespiti ve sebeplerini araştırıldı. Yersel fotogrametrik yöntemle Çanlı Kilise’nin üç cephesinin üç farklı zamanda (2006, 2009 ve 2016) yapılan ölçmeler sonucunda üç boyutlu modelleri ve yüzey çizimleri elde edildi. Aynı ölçekteki bu çizimler çakıştırılarak Çanlı Kilisenin yüzeylerinde meydana gelen aşınmalar araştırıldı. Çanlı Kilisenin Kuzey yüzeyinde %7, Batı yüzeyinde %2 ve Güney yüzeyinde ise %11 aşınma tespit edilmiştir. Ölçülerin yapıldığı dönem içindeki meteorolojik veriler incelenerek bu aşınmaların sebepleri araştırılmış ve fırtınanın aşınmaya etkisinin daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn our country, which has a rich historical texture, there are many historical and cultural monuments left by our ancestors living in these lands. Rome, Eastern Rome (Byzantine) and finally the capital city of the Ottoman Empire for many years, there are many historical monuments, especially palaces and glass. The maintenance and repair of these artifacts and the measurement of deformation within the artifacts are of great importance in order that historical artifacts from the past to the present can survive to future generations. In this study; The findings and causes of the erosions in Çanlı Church located in the Akhisar Village of Aksaray were investigated. Three-dimensional models and surface drawings of the three cephalopods of the Çanlı Church were obtained at three different times (2006, 2009 and 2016) with a terrestrial photogrammetric method. These drawings on the same scale were superimposed and erosion occurred on the surfaces of Çanlı Kilise. On the north surface %7 , on the West surface %2 and on the South surface of Çanlı Kilise %11 abrasion was detected. By examining the meteorological data in the period during which the measurements were made, the causes of these erosions were investigated and the effect of the storm on erosion was reached.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Mirasen_US
dc.subjectFotogrametrien_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectDeformasyonen_US
dc.subjectAşınmaen_US
dc.subjectÇanlı Kiliseen_US
dc.subjectCultural Heritageen_US
dc.subjectPhotogrammetryen_US
dc.subjectDeformationen_US
dc.subjectAbrasionen_US
dc.subjectÇanlı Churchen_US
dc.titleTarihi ve kültürel miraslardaki aşınma: Aksaray Çanlı Kilise örneğien_US
dc.title.alternativeAbrasıon ın hıstorıcal and cultural herıtages:sample of the Aksaray Canlı Church'sen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record