Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Ersan
dc.date.accessioned2019-08-07T13:07:08Z
dc.date.available2019-08-07T13:07:08Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1308-7525
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6546
dc.description.abstractPara çağlar boyunca insanların yaşamlarında ve ekonomik faaliyetlerde önemli bir yere sahip olmuştur. Geçmiş dönemlerde para çeşitli metallerden, kâğıtlardan ve deriden üretilmiştir. Teknolojik gelişmeler, dünyanın ilk plastik banknotlarının üretimine olanak tanımıştır. Günümüzde birçok ülke plastik banknot kullanmaya başlamıştır. Plastik banknotlar sahteciliğe karşı geliştirilmiş koruma, yüksek dayanıklılık ve bakım maliyetlerinin azlığı gibi önemli özelliklere sahiptir. Ülkemizde plastik banknot kullanılmamaktadır. Bu çalışmada bazı seçilmiş ekonomilerde plastik banknot uygulamalarına değinilmektedir. Bu çalışmada ayrıca Türkiye’de plastik banknot kullanımının uygulanabilirliği ve avantajları incelenmektedir. Araştırmadan elde edilen en önemli bulgu, Türkiye ekonomisinde plastik banknot kullanımının üst düzey güvenlik, maliyet, çevresel faktörler ve vergi mevzuatı gibi önemli avantajlar sağlayacağıdır.en_US
dc.description.abstractMoney had an important place in people's lives and in economic activities down the ages. In the past periods, the money was produced from various metals, papers and skin. Technological advances have allowed for the production of the world's first plastic banknotes. Today, many countries have started to use plastic banknote. Plastic banknotes have several properties as protection against counterfeiting, high durability and low maintenance costs. The plastic banknotes have not been used in our country. In this study, the plastic banknote applications have been dwelled in some selected economies. In this study, the applicability and advantages of the use of plastic banknotes have also been examined in Turkey. The most important finding obtained from the study is that the usage of Turkey economy also plastic banknote will reveal like senior safety, cost, environmental factors and tax legislation important advantages.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPlastik Banknoten_US
dc.subjectPolimer Banknoten_US
dc.subjectParaen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectPlastic Banknotesen_US
dc.subjectPolimer Banknoteen_US
dc.subjectMoneyen_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleEkonomilerde plastik banknot kullanımı: Türkiye ekonomisi için çıkarımlaren_US
dc.title.alternativePlastic banknote application in economies: Implications for turkish economyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9621-7858en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record