Show simple item record

dc.contributor.authorTemizel, Fatih
dc.contributor.authorLafdal, Saviya
dc.date.accessioned2019-08-07T12:05:35Z
dc.date.available2019-08-07T12:05:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1308-7525
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6542
dc.description.abstractBu çalışmada şirketlerin internet sitelerini yatırımcı ilişkileri yönetimi adına nasıl kullandıklarına ilişkin bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada incelenen şirketler Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören şirketlerdir. Bu şirketlere ait internet siteleri üzerinden yatırımcı ilişkileri uygulamalarındaki başarıya dair inceleme yapılmıştır. İnceleme süresince Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)’nin Yatırımcı İlişkileri Ödülü için kullandığı değerlendirme soruları kullanılmıştır. Bu kapsamda TÜYİD’e ait Skorkart ölçeğinde olduğu üzere üç farklı kategori altında (Faaliyet Raporu, Finansal Sonuç Açıklama, İnternet Sitesi) her bir şirket için 170 adet soruya cevap aranmıştır. Bu sayede pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin, yatırımcı ilişkileri yönetimi uygula- maları açısından birbirleri ile karşılaştırması yapılmıştır. 2016 yılı itibari ile incelenen internet siteleri üzerinden elde edilen sonuçlara göre gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe, yatırımcı ilişkileri uygulamaları konusunda en güçlü şirketin HLGYO olduğu görülmüştür. Tüm şirketleri içeren sonuçların yorumlanması ile gayri- menkul yatırım ortaklığı sektöründe web tabanlı yatırımcı ilişkilerinin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study evaluated companies’ investor relations management through internet websites in Real Estate In- vestment Trust sector. The study analyzed all companies in Istanbul Stock Exchange and were operating in the field of Real Estate Investment Trust sectors. Questions used in the study were the same that used from Turkish İnvestor Relations Society (TÜYİD) for investor relation awards, an application/set of questions which had been conducted to examine investor relations section on the website of the companies.In this context, refer to TÜYİD’s scorecard, there are three categories (annual reports, financial disclosure, and website contents) that seek to give the answers of 170 questions for each company. Therefore, all of Real Estate İnvestment Trust companies that listed on Istanbul stock exchange market have been all put together for comparison to one another. By 2014, according to the results obtained through the website in real estate investment trusts sector, the investor relations of HLGYO company was found as the most powerful one compared to other companies. Thus, Investor relations department was generally evaluated in Real estate investment trust companies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYatırımcı İlişkileri Yönetimien_US
dc.subjectWeb Sitesien_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectSermaye Piyasalarıen_US
dc.subjectGayrimenkul Yatırım Ortaklıklarıen_US
dc.subjectInvestor Relations Managementen_US
dc.subjectWeb Siteen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.subjectCapital Marketsen_US
dc.subjectReal Estate Investment Trusten_US
dc.titleGayrimenkul yatırım ortaklıklarının web sitelerindeki yatırımcı ilişkileri içeriklerinin analiz edilmesi: Borsa İstanbul örneğien_US
dc.title.alternativeThe content analysis of the investor relations websitein the real estate ınvestment trusts: Borsa Istanbul caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record