Show simple item record

dc.contributor.authorErden, Ceyda
dc.contributor.authorTuran Koyuncu, Fatma
dc.date.accessioned2019-07-31T10:14:57Z
dc.date.available2019-07-31T10:14:57Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/6324
dc.description.abstractÇevresel sağlık riskleri “geleneksel riskler” ve “modern riskler” olmak üzere ikiye ayrılabilir. Geleneksel riskler yetersiz kalkınma ve yoksullukla ilişkiliyken modern riskler, sağlık ve çevre güvenliğinden yoksun olan ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımıyla elde edilen hızlı kalkınmanın doğurduğu risklerdir. Görülen o ki, çevresel sağlık risklerinin her biri ekonomik ve sosyal kalkınmanın çeşitli yönleriyle ilintilidir. Bu çalışma ekonomik kalkınma, çevre kirliliği ve insan sağlığı arasındaki nedensellik ağını teorik ve ampirik olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ekonometrik analiz kısmında 1980-2012 yılları arasında Türkiye'ye ait yıllık veriler kullanılarak VAR modeli prosedürü uygulanmıştır. Granger nedensellik testi sonucuna göre ekonomik kalkınma bir çevre kirleticisi olan karbon (CO2) salınımında artışa neden olmakta, bu ise sağlık harcamaları üzerinde artış etkisi yaratmaktadır. Elde edilen bu sonuçları VAR modeli çerçevesinde uygulanan etki tepki ve varyans ayrıştırması test sonuçları da destekler niteliktedir.en_US
dc.description.abstractEnvironmental health risks can be divided into as "traditional risks " and "modern risks”. First term is related with poverty and insufficient development and second term is explained by rapid development that lacks health and environment safeguards and to unsustainable consumption of natural resources. Apparently, each of these risks is associated with a variety of aspects of economic and social development. This study aims to reveal of causality network among economic development, environment pollution and human health as theoretically and empirically. At the econometric analysis section, VAR model procedure was applied by using annually data between the years 1980-2012 for Turkey. According to the Granger causality test results, economic development causes an increase in carbon dioxide (CO2) release as an environmental pollutant, this creates the effect of an increase on health expenditures. In VAR Model framework, the impulse responses and variance decomposition test results seem to support these obtained results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik Kalkınmaen_US
dc.subjectÇevresel Sağlık Risklerien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEconomic Developmenten_US
dc.subjectEnvironmental Health Risksen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleKalkınma ve çevresel sağlık riskleri: Türkiye için ekonometrik bir analizen_US
dc.title.alternativeDevelopment and environmental health risks: An econometric analysis for Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record