Now showing items 1-1 of 1

    • Genç Kalemler dergisinde Türkçe eğitimine yönelik tespitler 

      Fidan, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
      Genç Kalemler dergisi Türk yazın hayatındaki etkilerinin yanı sıra dil, edebiyat alanındaki görüşleri ve dolayısıyla Türkçe eğitimi alanına etkileri ile önemli konumda yer almaktadır. Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya ...