Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • 2022 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2022)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef ve (6) altı Bilgisayar İşletmeni olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. Birimimizde çalışmalarımız; ...
 • 2021 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2021)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2020 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2020)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2019 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2019)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2018 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2018)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2017 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2017)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2016 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2016)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2015 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2015)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2014 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2014)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (5) beş Bilgisayar İşletmeni ve (1) bir Sekreter olmak üzere (11) onbir çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu hizmeti sunmuştur. ...
 • 2013 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2013)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) iki Şef, (3) üç Bilgisayar İşletmeni, (2) iki Memur, (1) Sekreter ve (1) Hizmetli olmak üzere (12) oniki çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu ...
 • 2012 Yılı Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2012)
  Başkanlığımız; Daire Başkanı ile birlikte (2) iki Şube Müdürü, (2) bir Şef, (3) üç Bilgisayar İşletmeni, (2) iki Memur, (1) Sekreter ve (1) Hizmetli olmak üzere (12) oniki çalışanıyla etkin ve verimli bir şekilde kamu ...
 • Aksaray Üniversitesi 2022 Yılı Performans Programı 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2021)
  Ülkemizde Kamu Yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu Mali Yönetimi de değişime uğramaktadır. Değişim sürecinin en önemli unsurlarından biri merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı ...
 • 2010 Yılı Aksaray Üniversitesi Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2010)
  Ülkemizin geleceği olan gençlerimizle birlikte; bilim, eğitim ve kültür alanında birlikte katkı sağlamak, üretmek, araştırmak, bilimi ve akılcılığı ön plana çıkarmak, milli bütünlüğümüzü korumak, Cumhuriyet kazanımlarını ...
 • 2011 Yılı Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2011)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alarak ...
 • 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2013)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel ...
 • 2013 Yılı Aksaray Üniversitesi 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2014)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel ...
 • 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2014)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel ...
 • 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2015)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alarak farklı kültürleri yorumlayabilen, ...
 • 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2017)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel ...
 • 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu 

  Aksaray Üniversitesi (Aksaray Üniversitesi, 2018)
  17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel ...

View more