Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraman Erkul, Seher
dc.contributor.authorUygur, Ahmet
dc.date.accessioned2019-06-28T12:14:33Z
dc.date.available2019-06-28T12:14:33Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-07-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/1572
dc.description.abstractBu araştırma Karaören-Yuva-Karkın Kasabaları (Aksaray) arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 2013-2014 yılları arasında 649 bitki örneği toplanmıştır. Arazi çalışmaları günübirlik geziler şeklinde periyodik olarak yapılmıştır. 57 familya ( Pteridophyta 2, Magnoliophyta 55) ve 222 cinse ait 359 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 2, Magnoliophyta 357 takson ile temsil edilmektedir. Pinophytina 3 takson, Magnoliophytina 354 takson içermektedir. Toplam 45 takson Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı %12.53'tür. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir. İran-Turan elementi 93 (%25.90), Akdeniz elementi 32 (%8.91), Avrupa-Sibirya elementi 16 (%4.45), Sarmasya elementi 1 (%0.27) ve çok bölgeli ve bölgesi bilinemeyen 217 (%60.44)'tür.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the flora of area between the towns of Karaören-Yuva-Karkın (Aksaray). It was determined that 649 plant specimens collected from the area between 2013 and 2014. Field studies lasting one day a week in the form of day trips are made periodically. All specimens were dried according to the standard herbarium methods and deposited in Aksaray University Herbarium. It was determined that 359 taxa that belong 57 families ( Pteridophyta 2, Magnoliophyta 55) and 222 genera was determined. 2 taxa belong to Pteridophyta and 357 taxa belong to Magnoliophyta divisio. Pinophytina are represented by 3 taxa and Magnoliophyta are represented by 354 taxa. The number of endemic taxa within the study area is 45 (12.53%). Distributions of the plant taxa in terms of phytogeografical regions are as follows, Irano-Turanian elements are 93 taxa (25.90%), Mediterranean elements 32 taxa (8.91%), Euro.-Siberian elements 16 taxa (4.45%), Sarmasia element 1 taxon (0.27%) and widespread and others which their regions unclarified 217 taxa (60.44%).en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ, i -- TEŞEKKÜR, ii -- ÖZET, v -- ABSTRACT, vi -- ŞEKİLLER DİZİNİ, vii -- ÇİZELGELER DİZİNİ, viii -- SİMGELER DİZİNİ, ix -- KISALTMALAR DİZİNİ, x -- FAMİLYA DİZİNİ, xi -- 1. GİRİŞ, 1 -- 1.1. Alanın Coğrafik Durumu, 2 -- 1.2. Çalışma Alanının Jeolojisi, 6 -- 1.2.1. Hasandağı Volkanitleri, 6 -- 1.2.2. Karataş Volkaniti, 7 -- 1.3. Çalışma Alanın Toprak Özellikleri, 8 1.3.1. Kahverengi topraklar, 9 -- 1.3.2. Kolüvyal topraklar, 9 -- 1.4. Çalışma Alanının İklimsel Özellikleri, 12 -- 1.4.1. Genel iklim durumu, 12 -- 1.4.2. Rasat istasyonu ve genel özellikleri, 13 -- 1.4.3. İklimsel Veriler, 13 -- 1.4.3.1. Sıcaklık, 13 -- 1.4.3.2. Yağış, 14 -- 1.4.3.3. Nispi nem (Bağıl nem), 16 -- 1.4.3.4. Rüzgâr,16 -- 1.4.4. Çalışma alanının iklimsel değerlendirilmesi, 16 -- 1.5. Çalışma Alanının Vejetasyon Tipleri, 21 -- 1.5.1. Step vejetasyonu, 21 -- 1.5.2. Kaya vejetasyonu, 22 -- 2. LİTERATÜR ÖZETİ, 23 -- 3. MALZEME VE YÖNTEM, 25 -- 4. BULGULAR, 28 -- 5.TARTIŞMA VE SONUÇLAR, 74 -- KAYNAKLAR, 83 -- EKLER, 85 -- EK-1. Bildiri, 86 -- EK-2. Araştırma Alanına Ait Görüntüler, 89en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectKaraörenen_US
dc.subjectKarkınen_US
dc.subjectYuvaen_US
dc.titleKaraören-Yuva-Karkın kasabaları(Aksaray)arasında kalan bölgenin florasıen_US
dc.title.alternativeThe flora of area between the towns of Karaören-Yuva-Karkin (Aksaray)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record