Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Nurettin
dc.date.accessioned2024-05-10T13:31:24Z
dc.date.available2024-05-10T13:31:24Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn2148-5631 / 2148-8134
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30523/mutefekkir.1405397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11842
dc.description.abstractMemlükler döneminin önde gelen âlim ve kâdılkudâtlarından biri kabul edilen Şeyhü’lİslâm Zekeriyyâ el-Ensârî’nin (ö. 926/1520) tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, mantık, Arap dili ve edebiyatı gibi İslâmi ilimlerin hemen her dalında pek çok ihtisâr ve şerh türü eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin büyük bir bölümü, tabakât kaynaklarında adlarının geçmesi ve çoğunun tahkik edilerek günümüze kadar ulaşması sayesinde Ensârî’ye aidiyetleri hususunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Fakat araştırmacılar tarafından tabakât kaynaklarında geçen bazı metinlerin yanlış anlaşılması; Ensârî’ye ait olup farklı isimleri bulunan eserleri ile ilgili her bir ismin müstakil birer eser telakki edilmesi ve başka âlimlere ait bazı çalışmaların ona sehven nispet edilmesi gibi nedenlerden ötürü nispet hataları yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmada nispeti hatalı olduğu düşünülen eserlerden mevcut olanlar okunarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Mevcut olmayanlar ile ilgili ise kaynaklara başvurularak yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sebepler tespit edilmeye çalışılmıştır. Metin analizi yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmanın sonucunda aslında Ensârî’ye ait olmayan pek çok eserin hatalı bir şekilde ona nispet edildiği tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractShaykh al-Islam Zekeriyyâ al-Ansari (d. 926/1520), who is considered as one of the leading scholars and qadi al-qudâts (chief qadi) of the Mamluk period, wrote in almost every branch of Islamic sciences such as tafsir, hadith, fiqh, kalam, mysticism, logic, and the Arabic language and literature. The names of most of these books were mentioned in the tabaqat sources, and many of them were critically edited and have reached the present day, and for this reason, there is no dispute in attributing them to al-Ansari. However, the misunderstanding of some texts in the tabaqat, regarding some works that bear more than one name belonging to Ansari as an independent work, and some of the writings of other scholars were mistakenly attributed to him, causing wrong books to be attributed to him. Therefore, in this study, existing books believed to be incorrectly attributed to him were studied and subjected to content analysis. As for those that were not available, I tried to identify the reasons that might cause misunderstanding by going to the source. As a result of this study conducted using the textual analysis method, it was found that many works that did not actually belong to al-Ansari were incorrectly attributed to him.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30523/mutefekkir.1405397en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectMemlükleren_US
dc.subjectLiteratüren_US
dc.subjectNispet Hatalarıen_US
dc.subjectŞeyhü’l-İslâm Zekeriyyâ el-Ensârîen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectShaykh al-Islām Zakaria al-Ansārīen_US
dc.subjectWrong Attributionen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectMamluksen_US
dc.titleŞeyhü’l-İslâm Zekeriyyâ el-Ensârî’ye Nispeti Hatalı Eserleren_US
dc.title.alternativeThe Books That Were Wrongly Attributed to Shaykh al-Islām Zakaria al-Ansārīen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMütefekkiren_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0905-8105en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage569en_US
dc.identifier.endpage586en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record