Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Melih
dc.date.accessioned2024-04-15T06:48:37Z
dc.date.available2024-04-15T06:48:37Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn0041-4255 / 2791-6472
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org 10.37879/belleten.2023.265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11616
dc.description.abstractTarihsel süreçte çok uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen Türk-Çin ilişkileri, modern dönemde ancak XIX. yüzyılda dolaylı bir biçimde gelişmiştir. Her iki ulusun da yaşadığı tecrübeler, dönüşen dünyada varoluş mücadelesi hâlini alırken ilk resmî diplomatik ilişkiler, XX. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti döneminde başlamıştır. Çin’in SSCB ve daha sonra Japonya ile yaşadığı sorunlar iki dünya savaşı arası dönemde Türk dış politikası açısından yakından takip edilen bir konu olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’nin Çin’de açılan ilk diplomatik misyonu maslahatgüzarlık olurken, kısa süre sonra maslahatgüzarlık ekonomik gerekçelerle kapatılmış (1931) ve mütekabiliyet esasınca 1939 yılında elçilik olarak açılmıştır. Çin’de ilk Türk Elçiliğinin açılması ile birlikte Emin Âli Sipahi de orta elçi olarak Türkiye’nin ilk Çin elçisi olmuştur.Çalışma bu doğrultuda Türkiye’nin Çin’deki “ilk Türk elçisi” olan Emin Âli Sipahi’nin raporları doğrultusunda, Çin’de geçirdiği ilk zamanlarında yaşadığı gelişmeleri ele almakta ve bu dönemdeki Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirmektedir. Sipahi’nin adeta sefaretname geleneğinin takipçisi olarak kaleme aldığı raporlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken döneminde Çin’e, Çin kültürüne, Çin’deki Türklere ve Müslümanlara dair önemli veriler sunmuştur. Emin Âli Sipahi’nin Çin izlenimleri, siyasi-kültürel temaslar ve Çin’deki Türk imgesi üzerinden ele alınarak Türkiye-Çin ilişkileri kapsamında analiz edilmiştir. Çalışma, belgesel kaynak tarama metoduyla elde edilen arşiv belgeleri ve diğer kaynaklar doğrultusunda değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAlthough it has a very long history, Turkish-Chinese relations developed indirectly only in the 19th century in the modern period. While the experiences of both nations became a struggle for existence in the transforming world, the first official diplomatic relations started in the 20th century during the time of the Republic of Turkey. The problems experienced by China with the USSR and later Japan have been closely followed in terms of Turkish foreign policy between the two world wars. In this direction, while Turkey’s first diplomatic mission opened in China was to become a chargeship, shortly after, it was closed for economic reasons (1931) and opened as an embassy in 1939 on the basis of reciprocity. With the opening of the first Turkish Embassy in China, Emin Âli Sipahi became the first Chinese ambassador of Turkey as an envoy extraordinary. In this direction, the study examines the developments Turkey experienced in its early years in China in line with the reports of Emin Âli Sipahi, Turkey’s “first Turkish ambassador” in China, and evaluates Turkey-China relations in this period. The reports written by Sipahi presented important data on China, Chinese culture, Turks and Muslims in China in the early period of the Republic of Turkey. Emin Ali Sipahi’s Chinese impressions were analyzed through political-cultural contacts and the Turkish image in China within the scope of Turkey-China relations. The study was evaluated in line with the archival documents and other sources obtained by the documentary source literature reviewen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Tarih Kurumuen_US
dc.relation.isversionof10.37879/belleten.2023.265en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectÇinen_US
dc.subjectEmin Âli Sipahien_US
dc.subjectDoğu Türkistanen_US
dc.subjectDiplomasien_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectChinaen_US
dc.subjectEast Turkestanen_US
dc.subjectDiplomacyen_US
dc.titleTürkiye’nin İlk Çin Elçisi Emin Âli Sipahi’nin Çin İzlenimleri ve Türkiye-Çin İlişkilerien_US
dc.title.alternativeTurkey’s First Chinese Ambassador, Emin Ali Sipahi’s Chinese Impressions and Turkey-China Relationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBelletenen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6861-615Xen_US
dc.identifier.volume87en_US
dc.identifier.issue308en_US
dc.identifier.startpage265en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record