Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Melih
dc.contributor.authorÇaylı, Şahin
dc.date.accessioned2024-03-29T12:21:26Z
dc.date.available2024-03-29T12:21:26Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11609
dc.description.abstractThe period of World War I and World War II is a very important period of time for Turkey and Spain, where the struggle for existence and survival is experienced. The relationship between the states of Türkiye and Spain, which are located at two different ends of the Mediterranean, goes back a long way in terms of historical process. The study dealt with the relations between the Republic of Türkiye and Spain from a political and economic point of view between the years 1923-1939 and tried to analyze how cyclical developments affect bilateral relations. The main question sought to be answered in the study was how the relations of Türkiye and Spain, which lived through the periods of the Kingdom, the Republic and the Civil War from 1923 to 1939, developed politically and economically in all three phases. The study evaluates Türkiye-Spain relations from the perspective of Türkiye with the method of document analysis between the years 1923-1939 and evaluates them from the perspective of Turkish foreign policy. In the study, which was handled in terms of archival sources, official and periodicals and secondary sources of the Republic of Türkiye, the phases of Türkiye-Spain relations between the years 1923-1939, which can be considered as early, were discussed in terms of Türkiye and evaluated in terms of historical perspective. The study is expected to be a source of literature on the relations between Spain and Türkiye with its original sources, broad perspective, analysis and originality. Considering the Türkiye-Spain relations between 1923-1939, it was seen that the will of the two countries to realize bilateral relations was not at the desired level due to the unstable political developments in Spain.en_US
dc.description.abstractI. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı periyod Türkiye ve İspanya için var olma ve ayakta kalabilme mücadelesinin yaşandığı çok önemli bir zaman dilimidir. Akdeniz’in iki ayrı ucunda yer alan Türkiye ve İspanya devletleri arasındaki ilişki, tarihsel süreç açısından oldukça eskiye gitmektedir. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya devleti arasındaki ilişkileri, 1923-1939 yılları arasında siyasi ve ekonomik açıdan ele almakta, konjonktürel gelişmelerin ikili ilişkileri nasıl etkilediğini analiz etmeye çalışmaktadır. 1923 yılından 1939 yılına kadar Krallık, Cumhuriyet ve İç Savaş dönemlerini yaşayan İspanya’nın Türkiye ile ilişkilerinin siyasi ve ekonomik olarak her üç evrede nasıl bir gelişme gösterdiği çalışmada cevap aranan temel soru olmuştur. Çalışma doküman analizi metoduyla Türkiye’nin bakış açısıyla Türkiye-İspanya ilişkilerini 1923-1939 yılları arasında ele alınarak, Türk dış politikası perspektifiyle değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti arşiv kaynakları, resmi ve süreli yayınlar ile ikincil kaynaklar açısından ele alınan çalışmada Türkiye – İspanya ilişkilerinin erken sayılabilecek olan 1923-1939 yılları arasındaki safhaları Türkiye açısından ele alınarak tarihsel bir perspektif açısından analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sahip olduğu orijinal kaynakları, geniş perspektiften bakış açısı, yapılan analiz ve özgünlüğü ile İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilere literatüre kaynaklık etmesi beklenmektedir. 1923- 1939 yılları arasında Türkiye-İspanya ilişkileri ele alındığında iki ülkenin karşılıklı olarak ikili ilişkileri gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları iradenin İspanya’da yaşanan istikrarsız siyasi gelişmeler nedeniyle istenilen seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMustafa Süleyman ÖZCANen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectSpainen_US
dc.subjectTurkish Foreign Policyen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectDiplomacyen_US
dc.subjectİspanyaen_US
dc.subjectTürk Dış Politikasıen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleTurkey-Spain Relations in the Period Between the Two World Wars (1923-1939)en_US
dc.title.alternativeİki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türkiye-İspanya İlişkileri (1923-1939)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6861-615Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7855-524Xen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage606en_US
dc.identifier.endpage625en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record