Show simple item record

dc.contributor.authorVarnacı Uzun, Funda
dc.date.accessioned2024-03-29T11:53:28Z
dc.date.available2024-03-29T11:53:28Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn2149-3871
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org10.30783/nevsosbilen.1287780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11607
dc.description.abstract6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli Mw 7,7 ve Mw 7,6 büyüklüğünde, 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli Mw 6,4 ve Mw 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrası Hatay ilinde çok büyük bir yıkım, can ve mal kayıpları ile kültürel miras değerlerinde de kayıplar yaşanmıştır. Hatay kültürel turizmi için önemli değerlerden biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi depremlerden kısmen daha az hasar almasına rağmen depremler sonrası Antakya’nın yeniden yapılaşması sürecinde müzenin de bakıma ve yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, depremler öncesinde TripAdvisor’da paylaşılmış olan ziyaretçi yorumları aracılığıyla, ziyaretçi deneyimi açısından müzenin durumu ortaya konularak, Antakya’nın yeniden planlanması ve inşası sürecinde müzenin önceden var olan olumlu durumunun korunması, eksiklerinin ise giderilerek yeniden ziyarete açılabilmesi konusunda fikir vermesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Antakya’nın yeniden bir kültür turizmi destinasyonu olarak planlanmasına ilişkin olarak müzenin konumu ve çevresine yönelik öneriler oluşturulması da bu çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada, Hatay Arkeoloji Müzesi ile ilgili TripAdvisor üzerinde yer alan 804 ziyaretçi yorumu MAXQDA Analytics Pro 2022, programı ile değerlendirilmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Ziyaretçi motivasyonu, ziyaretçi deneyimi, ziyaretçi kazanımları, hizmet kalitesi ve mekânsal özellikler şeklinde 5 tema ortaya çıkmıştır. Temalar içinde en fazla kodlamaya sahip olan Ziyaretçi Motivasyonu teması ve bu tema kapsamındaki memnuniyet ve tavsiye etme kodlarıdır.en_US
dc.description.abstractHatay city has suffered a heavy loss of life and property, and also loss of cultural legacy values, after the earthquakes of 7,7 Mw and 7,6 Mw in Kahramanmaraş on February 6, 2023 and 6,4 Mw and 5,8 Mw in Hatay on February 20, 2023. Despite the fact that Hatay Archeology Museum, one of the most important values of Hatay's cultural tourism, has received relatively lesser damage due to the earthquakes, it still needs some maintenance and renewal while rebuilding Antakya after earthquakes. Determining the status of the museum in terms of visitor experience by means of visitor reviews shared on TripAdvisor before earthquakes, this study aims to provide suggestions regarding the preservation of its existing positive look and opening the museum to visitors by fulfilling deficiencies. Additionally, it is also aimed in this study to come up with suggestions on the location and premises of the museum, in regard to re- planning Antakya as a cultural tourism destination. In this study, 804 visitor reviews on TripAdvisor about Hatay Archeology Museum has been evaluated by using MAXQDA Analytics Pro 2022 software and a content analysis was made. 5 themes have been determined, which are visitor motivation, visitor experience, visitor gains, service quality and spatial characteristics. Visitor Motivation theme, and satisfaction and recommendation codes within this theme, Anahtar Kelime: Hatay Archeology Museum Earthquake Visitor comments Visitor experience TripAdvisoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30783/nevsosbilen.1287780en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHatay Arkeoloji Müzesien_US
dc.subjectDepremen_US
dc.subjectZiyaretçi Yorumlarıen_US
dc.subjectZiyaretçi Deneyimien_US
dc.subjectTripAdvisoren_US
dc.subjectHatay Archeology Museumen_US
dc.subjectEarthquakeen_US
dc.subjectVisitor commentsen_US
dc.subjectVisitor experienceen_US
dc.titleTripadvisor ziyaretçi yorumları ile Hatay Arkeoloji Müzesi’nin depremler öncesi durumunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of pre-earthquake condition of hatay archeology museum based on tripadvisor vısıtor revıewsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4915-9894en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issueİhtisaslaşma Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage18en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record