Show simple item record

dc.contributor.authorPolatman, Selçuk
dc.contributor.authorDemir, Aynur
dc.date.accessioned2024-03-29T11:06:59Z
dc.date.available2024-03-29T11:06:59Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org10.46309/biodicon.2023.1249551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11604
dc.description.abstractBu araştırmada Aksaray ilinde yetişen tıbbi bitkiler belirlenerek, bu bitkilerin aktarlarda satılan kısımları, satılma amaçları, ortalama satış miktarları araştırılmış ve ekonomik açıdan önemi ortaya konmuştur. Aksaray ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 aktar içerisinden gönüllü olan 15 aktarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Önceden hazırlanan görüşme formu 07-31.08.2021 tarihleri arasında uygulanmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada, tıbbi ve aromatik bitki satışı yapan aktarların demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile tıbbi bitki satışına yönelik düşünceleri analiz edilmiştir. Buna göre; Aksaray’da yetişen ve aktarlarda tedavi amaçlı satılan 26 familyaya ait 54 bitki türü olduğunu, en fazla türe sahip familyaların Asteraceae (9 tür), Lamiaceae (6 tür) ve Rosaceae(5 tür) olduğu, en çok satılan tıbbi bitki türlerinin sarı kantaron, altın otu, civanperçemi olduğu tespit edilmiştir. Bu bitkilerin çoğunlukla gastrovasküler ve solunum yolu hastalıklarında kullanıldığı, tüketici taleplerinin belirlenmesinde, ambalaj, fiyat ve son kullanım tarihinin belirleyici olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, medicinal plants growing in Aksaray province were determined, the parts of these plants sold by herbalists, the purposes of sale, and average sales amounts were investigated and also their economic importance was revealed. Face-to-face interviews were conducted with 15 volunteer herbalists out of 25 herbalists working in Aksaray and its counties. An interview form that was prepared before was applied between the dates of 07-31/8/2021. The data obtained from the interview form were analyzed with the SPSS program. In the research, the demographic and socioeconomic characteristics of herbalists selling medicinal and aromatic plants and their thoughts on the sale of medicinal plants were analyzed. Accordingly, it was determined that there are 54 plant species belonging to 26 families grown in Aksaray and sold for therapeutic purposes by herbalists. The families which have the most species are Asteraceae (9 species), Lamiaceae (6 species), and Rosaceae (5 species). Moreover, the most sold medicinal plant species are St. John's wort, golden herb, and yarrow. Furthermore, it was observed that these plants were mostly used for gastrovascular and respiratory diseases and consumer demands were influenced by factors such as packaging, price, and expiration date.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErsin YÜCELen_US
dc.relation.isversionof10.46309/biodicon.2023.1249551en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectMedicinal Planten_US
dc.subjectTraditional Medicineen_US
dc.subjectHerbalisten_US
dc.subjectTıbbi Bitkien_US
dc.subjectGeleneksel Tıpen_US
dc.titleTıbbi bitkilerin aktarlarda satış profilinin belirlenmesi: Aksaray örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of the sales profile of medicinal plants in herbalists: The case of Aksarayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5458-6017en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7856-2789en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record