Show simple item record

dc.contributor.otherAksaray Üniversitesi
dc.date.accessioned2023-05-08T11:29:11Z
dc.date.available2023-05-08T11:29:11Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/10740
dc.description.abstract17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin temel amacı; “Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alarak farklı kültürleri yorumlayabilen, donanımlı bilim insanı ve öğrenciler yetiştirmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunacak yüksek düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bunları toplumun yararına sunmak” tır. Mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılarak performans odaklı harcanması, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, raporlanması ve bu şekilde hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim reformunun temel unsurlarını stratejik planlar, performans programları, performans esaslı bütçeler ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik planlar ve performans programları ile kamu idarelerinin temel politikaları, hedefleri ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacı belirlenmekte, bu belgelerde öngörülen hedeflerin gerçekleşme bilgileri ise faaliyet raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Mali saydamlık ilkesine bağlı ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının temel gereği olan faaliyet raporları, bir yandan kamuoyunu oluşturan taraflara kamu idarelerinin hedeflerini, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için uyguladıkları politikaları öğrenme imkanını sunmakta, diğer yandan da açıklanan faaliyet bilgileri çerçevesinde hesap verebilirlik mekanizmasının çalışmasını sağlamaktadır. Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığımız Aksaray Üniversitesi 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu ilgili kurumlar ile kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİdare Faaliyet Raporuen_US
dc.title2012 Yılı İdare Faaliyet Raporuen_US
dc.typereporten_US
dc.relation.journalİdare Faaliyet Raporuen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryRaporen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record