Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Aynur
dc.date.accessioned2023-03-15T10:36:17Z
dc.date.available2023-03-15T10:36:17Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.issn1308-5301 / 1308-8084
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org/ 10.46309/biodicon.2022.1088410
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/10381
dc.description.abstractFosil yakıtların kullanımına dayalı Antropojen faaliyetlerin sınırlandırılması ve sera gazı salımlarının azaltılması konusunda yürütülen uluslararası çabalar son yıllarda gittikçe yoğunlaşmıştır. Bu çabalarda Paris İklim Anlaşması, insanlığın geleceği için yeni bir umut olmuş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri aynı ortak paydada buluşturmuştur. 2021’de Türkiye, Paris İklim Anlaşmasını imzalayarak taraf olmuştur. Bu araştırmada, Paris İklim Anlaşmasında Türkiye’nin yükümlülük ve sorumlulukları tartışılmıştır. Çalışmada literatüre dayalı ikincil veriler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Paris İklim Anlaşması CO2 salımının azaltılması, fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması, karbon yutak alanlarının korunması gibi konularda devletlere yükümlülükler vermiştir. Türkiye de bu kapsamda 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını sınırlama, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, CO2 salımını azaltmaya yönelik önlemleri alacağını ve 2053 için “sıfır emisyon” hedefini belirlediğini bildirmiştir. Türkiye’nin kırılgan bir coğrafyada bulunması, iklim değişiminden fazlasıyla etkilenmesi emisyon artışlarının doğurduğu riskleri önemli ölçüde ağırlaştırmaktadır. Bu nedenle Türkiye, emisyon azaltımı ve enerji verimliği konularında kendine uygun yol haritası hazırlamalı ve kararlı adımlar atmalıdır.en_US
dc.description.abstractInternational efforts on limitation of the Anthropogenic activities which based on the use of fossil fuels and reducing greenhouse gas emissions have intensified in recent years. In these efforts, the Paris Climate Agreement has become a new hope for the future of humanity and brought together developed and developing countries on the same common ground. In 2021, Turkey became a party by signing the Paris Climate Agreement. In this research, the obligations and responsibilities of Turkey in the Paris Climate Agreement are discussed. In the study, an evaluation was made using secondary data based on the literature. The Paris Climate Agreement has given states obligations on issues such as reducing CO2 emissions, limiting fossil fuel use, and protecting carbon sink areas. In this context, Turkey has stated that it will take measures to limit the use of fossil fuels, turn to renewable energy sources, reduce CO2 emissions until 2030, and set a "zero emission" target for 2053. The fact that Turkey is located in a fragile geography and is heavily affected by climate change significantly aggravates the risks posed by emission increases. Therefore, Turkey should prepare its own roadmap and take decisive actions on emission reduction and energy efficiency.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErsin YÜCELen_US
dc.relation.isversionof10.46309/biodicon.2022.1088410en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParis İklim Anlaşmasıen_US
dc.subjectKyoto Protokolüen_US
dc.subjectCOP 26en_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectİklim Değişikliğien_US
dc.subjectParis Climate Agreementen_US
dc.subjectKyoto Protocolen_US
dc.subjectCOP 26en_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectClimate Changeen_US
dc.titleParis Anlaşması ve 26. Taraflar Konferansı (COP 26)’nda Türkiye değerlendirmesi: yükümlülükler ve sorumluluklaren_US
dc.title.alternativeTurkey evaluation at the Paris Agreement and the 26th Conference of the Parties (COP 26): obligations and responsibilitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7856-2789en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage162en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record