Show simple item record

dc.contributor.authorAytaç, Zeynep
dc.date.accessioned2023-02-01T13:18:58Z
dc.date.available2023-02-01T13:18:58Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.issn2148-1237 / 2587-0114
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1867
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/10234
dc.description.abstractYapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile birlikte gerçekleştirilen uygulamalar ve yenilikler ile iş hayatında ve sosyal hayatta birçok alanda pratik çözümler sunmaktadır. Bir yandan yapay zekânın küresel ekonomiye olan katkısı diğer yandan bazı mesleklerin yerini alma kaygısı ile gelen endişeler tartışılmaktadır. Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler ile milyonlarca kişinin yeni işler bulmaları veya mesleki becerilerini yükseltmeleri gerekeceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yapay zekâ öğrenme ve iş değiştirme kaygılarını değerlendirmektir. Ayrıca, öğrencilerin akıllı evler ve otonom araçlar dikkate alınarak yapay zekâ ile geliştirilmiş otomasyonların etkisini nasıl algıladıkları araştırılmaktadır. Çalışma grubu, Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören 280 öğrenciyi kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak, Wang ve Wang (2019) tarafından geliştirilen yapay zekâ kaygı ölçeği ve Chen ve Lee (2019) tarafından derlenen akıllı ev ve otonom araçlara yönelik algılanan fayda ve kaygıları değerlendiren ölçekten faydalanılmıştır. Keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi yöntemleri kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların %70.7’si yapay zekâ konusuna ilgili olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin %86,8’inin yapay zekâ ile ilgili bir ders almadığını ve %83,9’u yapay zekâ ile ilgili bir ders almak istediğini belirtmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin yapay zekâ öğrenme ve iş değiştirme kaygılarının, diğer bölüm öğrencilerinden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların, otonom araçlara ve akıllı evlere yönelik kaygılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapay zekâ öğrenme kaygısının, otonom araçlar ve akıllı evlere yönelik kaygı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractArtificial intelligence (AI) offers practical solutions in many areas in business and social life with applications and innovations using machine learning and deep learning. Even though artificial intelligence contributes significantly to the global economy, the concerns of the anxiety of occupation change have been hotly debated recently. It is predicted that millions of people will need to find new jobs or improve their professional skills with the developments in artificial intelligence. This study evaluates university students' AI learning and job replacement concerns. In addition, it is explored how students perceive the effect of automation developed with artificial intelligence for smart homes and autonomous vehicles. The study group of the research consists of 280 students studying at a Turkish state University. The artificial intelligence anxiety scale developed by Wang and Wang (2019) and the scale that evaluates the perceived benefit and anxiety for smart home and autonomous vehicles compiled by Chen and Lee (2019) were used. Results were obtained using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, independent sample t-test, and regression analysis. The study's findings illustrated that 70.7% of the participants are interested in AI. Even though 86.8% of the students stated that they did not take a course on AI, 83.9% stated they wanted to attend a course related to AI. AI learning and job replacement anxiety of the Management Information Systems students were significantly higher than those of other departments. It was also revealed that women have higher anxiety about autonomous vehicles and smart homes. It was concluded that the anxiety about AI learning is related to the anxiety about autonomous vehicles and smart homes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Kooperatifçilik Kurumuen_US
dc.relation.isversionof10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1867en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapay Zekâen_US
dc.subjectÖğrenme Kaygısıen_US
dc.subjectİş Değiştirme Kaygısıen_US
dc.subjectOtonom Araçlaren_US
dc.subjectAkıllı Evleren_US
dc.subjectArtificial Intelligenceen_US
dc.subjectLearning Anxietyen_US
dc.subjectJob Replacement Anxietyen_US
dc.subjectAutonomous Vehiclesen_US
dc.subjectSmart Homesen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin yapay zekâ öğrenme ve iş değiştirme kaygılarının otonom araçlar ve akıllı evler özelinde değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of university students' artificial intelligence learning and job replacement anxiety: the case of autonomous vehicles and smart homesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÜçüncü Sektör Sosyal Ekonomien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8051-3460en_US
dc.identifier.volume57en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2975en_US
dc.identifier.endpage2989en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record