Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Ülge
dc.date.accessioned2023-02-01T11:22:33Z
dc.date.available2023-02-01T11:22:33Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org/10.31795/baunsobed.1081064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/10227
dc.description.abstract: In the complex business environments are required more research into the impact of agile leadership, managers, and traditional leadership. To develop corporations with the agility requested by the global competition, organizations demand managers who concrete a level of agile. This study focused on agile leadership as a research in the industry using qualitative methods. The originality of this study is the lack of applied studies in the literature on agile leadership. Therefore, the purpose of this paper was to describe the influential factors of agile leadership that were tested in the literature or industry in a series of generally held postulates. As a result of this study, it can be seen a strong relationship between individual responsibility and agile leadership. In addition, a significant relationship was determined between agile leadership and the six codes, and six influential factors. The assumptions related to this are included in the conclusion part.en_US
dc.description.abstractKompleks çalışma ortamındaki değişiklikler, çevik liderliğin, yöneticilerin ve geleneksel liderliğin uygulanmasının etkinliği hakkında daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir. Şirketlerin, günümüzün bu çalışma ortamının gerektirdiği çevikliğe sahip organizasyonlar geliştirmek için belirli bir çeviklik düzeyi somutlaştıran liderlere ihtiyacı vardır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak endüstride çevik liderliğe odaklanılmıştır. Bu çalışmanın özgünlüğü literatürde çevik liderlik üzerine uygulamalı çalışmaların olmamasıdır. Buna bağlı olarak, bu makalenin amacı, alanda yaygın olarak kabul edilen varsayımlarla çevik liderliğin etkili faktörlerini tanımlamaktır. Bu çalışmanın sonucunda, bireysel sorumluluk ile çevik liderlik arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca çevik liderlik tanımlamalarında altı kod ve altı etkili faktör arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu faktörlere bağlı varsayımlar raporlanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.31795/baunsobed.1081064en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAgile Developmenten_US
dc.subjectAgile Leaderen_US
dc.subjectEmerging leadershipen_US
dc.subjectManagement Assumptionsen_US
dc.subjectÇevik Gelişimen_US
dc.subjectÇevik Lideren_US
dc.subjectYükselen Liderliken_US
dc.subjectYönetim Varsayımlarıen_US
dc.titleA research on determining effective factors in agile leadershipen_US
dc.title.alternativeÇevik liderlikte etkili faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage186en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record