Show simple item record

dc.contributor.authorÖzüdoğru, Zekeriya
dc.contributor.authorİlgün, Ramazan
dc.contributor.authorCan, Mehmet
dc.date.accessioned2021-11-29T06:11:39Z
dc.date.available2021-11-29T06:11:39Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2548-0006
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.35229/jaes.772169
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8829
dc.description.abstractThe study was carried out to reveal some macroanatomical and morphometric values on the Hasak sheep mandible. In the study, eight reformed dead Hasak sheep mandibles from Konya Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute were used. The length between 19 different points in the mandible of Hasak sheep was measured and the values obtained were compared with other sheep breeds. As a result of this comparison, it has been determined that the mandible length and mandible height values of Hasak sheep are higher than Hemsin, Morkaraman, Tuj, Mehraban, Iranian domestic sheep breeds and lower than that of Konya merino sheep, Hasmer, Yankasa, Barbados Black Belly sheep. These results are of clinical importance to assist in regional anesthesia of the mandibular and mental nerves, especially during surgical operation, archaeological studies, tooth extraction and treatment in the mandible.en_US
dc.description.abstractÇalışma Hasak koyunu mandibulası üzerinde bazı makroanatomik ve morfometrik değerleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 8 adet Hasak koyun mandibulası kullanıldı. Hasak koyununun mandibula’sında 19 farklı noktalar arası uzunluk ölçülmüş ve elde edilen değerler diğer koyun ırklarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda Hasak koyununun mandibula uzunluk ve mandibula yükseklik değerlerinin Hemşin, Morkaraman, Tuj, Mehraban ve İran yerli koyun ırklarından daha yüksek Konya merinosu, Hasmer, Yankasa ve Barbados Black Belly koyunlarındakinden ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, özellikle mandibula da yapılacak olan cerrahi operasyon, arkeolojik çalışmalar, diş çekimi ve tedavisi sırasında, mandibular ve mental sinirlerin bölgesel anestezisine yardımcı olacak klinik öneme sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBülent VEREPen_US
dc.relation.isversionof10.35229/jaes.772169en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasak Sheepen_US
dc.subjectMandibulaen_US
dc.subjectMorphometricen_US
dc.subjectNerveen_US
dc.subjectHasak Koyunuen_US
dc.subjectMandibulaen_US
dc.subjectMorfometriken_US
dc.subjectSiniren_US
dc.titleMorphometric study on the Hasak Sheep Mandibleen_US
dc.title.alternativeHasak Koyunu Mandibula’sı üzerinde morfometrik bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Anatolian Environmental and Animal Sciencesen_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0150-3008en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0789-3628en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0789-3628en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage516en_US
dc.identifier.endpage519en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record