Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Ahmet
dc.contributor.authorEskin, Bülent
dc.date.accessioned2021-11-29T05:27:53Z
dc.date.available2021-11-29T05:27:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn1307-9905 / 2602-2133
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31198/idealkent.658484
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8824
dc.description.abstractKentlerdeki nüfus artışı ve sanayileşme; konut yetersizliği, gecekondu sorunu, işsizlik, çevre sorunları, trafik sorunu ve güvenlik sorunu gibi çok sayıda kentsel sorunu da beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunların çözümü sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı ile mümkündür. Ayrıca bilim politikalarının en önemli referans kaynaklarından biri olan bibliyometrik çalışmalar günümüzde bu sorunların çözümü için ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, 1978-2018 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde kentleşme başlığı altında kaydedilen yüksek lisans ve doktora tezlerini, bibliyometrik analiz tekniğini kullanarak çeşitli parametreler doğrultusunda incelemektir. 2018 yılı sonuna gelindiğinde Türkiye’de kentleşme başlığı altında 276 lisansüstü tez yazılmıştır. Bu tezlerin 63 tanesi doktora tezi, 213 tanesi ise yüksek lisans tezidir. İleriki yıllarda çalışma konusu olan kentleşme başlığı haricinde kent, kentleşme politikası ve kentsel sorunlar gibi başlıklarda bibliyometrik çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bu konularda ülkeler, bilim dalları ve yayın üreten kamu ve özel sektör arasındaki karşılaştırmalar literatüre katkıda bulunmak için yararlı olacaktır.en_US
dc.description.abstractPopulation growth and industrialization in cities have brought along many urban problems such as lack of housing, slum problems, unemployment, environmental problems, traffic problems and security problems. The solution of all these problems is possible with sustainable urbanization approach. In addition, bibliometric studies, which are one of the most important reference sources of science policies, come to the fore at the present time to solve these issues. In this context, the main purpose of this study is to examine the master and doctorate theses registered under the title of urbanization in the Thesis Canter of the Council of Higher Education between 1978 - 2018 in line with various parameters by using bibliometric analysis technique. 276 master and doctoral theses have written under the title of urbanization in Turkey by the end of 2018. 63 of these theses are doctoral theses and 213 of them are master's theses. Bibliometric studies can be performed on topics such as city, urbanization policy and urban problems in the following years except for the subject of urbanization. In addition, in this topics comparisons of the countries, branches of science and the between public and private sectors producing publications will be useful for contributing to literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKent Araştırmaları Enstitüsüen_US
dc.relation.isversionof10.31198/idealkent.658484en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKentleşmeen_US
dc.subjectBibliyometrik Çalışmaen_US
dc.subjectTezen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectBibliometric Studyen_US
dc.subjectThesisen_US
dc.titleTürkiye’de kentleşme başlığı altında hazırlanmış kayıtlı yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyometrik incelenmesien_US
dc.title.alternativeBibliometric investigation of registered master's and doctoral thesis prepared under the title of urbanization in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi)en_US
dc.contributor.departmentSabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8595-867Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7990-4138en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage2113en_US
dc.identifier.endpage2133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record