Show simple item record

dc.contributor.authorHamurcu, Çağrı
dc.date.accessioned2021-11-19T06:02:25Z
dc.date.available2021-11-19T06:02:25Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1304-4796 / 2146-2844
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.872876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8795
dc.description.abstractIn this study, it has been investigated whether the consumer confidence index, which is an indicator of investor sensitivity, has an effect on the portfolio and equity security investments of foreign investors. Analyses are made using the consumer confidence index and the quarterly data of foreigners' portfolio and equity security investments in Turkey between 2012 and 2020. Dual VAR models are created and Granger causality analyses are performed. The results show there is Granger causality from the consumer confidence index to the portfolio investments made by foreign residents. This causality is also determined in the direction to equity security investments. Regression analyses indicate that the causality relationships have a positive sign. It is concluded that an increase in the consumer confidence index may lead to an increase in the domestic portfolio and equity security investments of foreign residents or, on the contrary, it will decrease. These results could be interpreted as the consumer confidence index might be used as a measure of investor sentiment in estimating the amount of portfolio and equity security investments of foreign investors.en_US
dc.description.abstractYatırımcı duyarlılığının bir göstergesi olan tüketici güven endeksinin, yabancı yatırımcıların portföy ve hisse senedi yatırımları üzerinde bir etki oluşturup oluşturmadığı bu araştırmada incelenmiştir. Türkiye’deki tüketici güven endeksi ve yabancıların portföy ve hisse senedi yatırımlarının 2012 ve 2020 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri kullanılarak analizler yapılmıştır. Değişkenler arasında ikili VAR modelleri oluşturulmuş ve neden sonuç ilişkilerinin tespiti için Granger nedensellik analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, tüketici güven endeksinden yabancı yerleşiklerin yaptığı yurtiçi portföy yatırımlarına doğru Granger nedenselliğinin bulunduğunu göstermektedir. Granger nedensellik ilişkisi, tüketici güven endeksinden yabancı yerleşiklerin yurtiçi hisse senedi yatırımları yönünde de tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları, tespit edilen nedensellik ilişkilerinin pozitif yönlü oluğunu işaret etmektedir. Tüketici güven endeksindeki bir artışın yabancı yerleşiklerin yurtiçi portföy ve hisse senedi yatırımlarında artışa yol açabileceği veya bunun tam tersi durumda azalacağı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçların, tüketici güven endeksinin yabancı yatırımcıların portföy ve hisse senedi yatırımlarının miktarını tahmin etmede yatırımcı duyarlılığının bir ölçüsü olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCelal Bayar Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18026/cbayarsos.872876en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBehavioral Financeen_US
dc.subjectInvestor Sentimenten_US
dc.subjectConsumer Confidence Indexen_US
dc.subjectForeign Investoren_US
dc.subjectDavranışsal Finansen_US
dc.subjectYatırımcı Duyarlılığıen_US
dc.subjectTüketici Güven Endeksien_US
dc.subjectYabancı Yatırımcıen_US
dc.titleHow consumer confidence index affects foreign investors' portfolio and equity security investments: a research on Turkeyen_US
dc.title.alternativeTüketici güven endeksi yabancı yatırımcıların portföy ve hisse senedi yatırımlarını nasıl etkiler: Türkiye üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Celal Bayar University Journal of Social Sciens)en_US
dc.contributor.departmentOrtaköy Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3248-6733en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record