Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Ünal
dc.contributor.authorKılcan, Bahadır
dc.date.accessioned2021-11-18T05:07:57Z
dc.date.available2021-11-18T05:07:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-1237 / 2587-0114
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1602
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8784
dc.description.abstractBu araştırma, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan farklılıklara saygı konusunda öğretmenlere uygulanabilir bir etkinlik sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ilgili konunun öğrencilerde karşılık bulmasında etkinliklerin önemini ortaya koymayı da hedeflenmektedir. Bu amaç çerçevesinde mevcut araştırmada “Farklılıklarımız Zenginliklerimizdir” isimli bir etkinlik hazırlanmıştır. Etkinliğin uygulaması, Aksaray ili merkez ilçesinde yer alan bir ilkokulda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen bu etkinliğe öğrencilerin katılım gösterme konusunda istekli oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrenciler Covid 19 salgınının verdiği olumsuz havadan sonra bu tarz eğlenceli ders etkinliklerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Etkinlik sonucunda öğrenciler daha önce farklılıklara saygı konusunda öğretmenlerinden birçok şey duyduklarını ama ilk kez böyle bir etkinlikle bu konuyu ele aldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca farklı konulara ilişkin etkinlikler için araştırmacıları tekrardan derslerine davet etmişler ve ders bu şekilde tamamlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research aims to present an actionable activity to teachers about respect for differences in the social studies curriculum. In addition, it is aimed to reveal the importance of the activities in finding the corresponding subject in the students. For this purpose, in the current research, an activity named "Our Differences Are Our Wealth" has been prepared in the present study. The implementation of the activity was carried out in a primary school in the central district of Aksaray province in the 2020-2021 academic year. It was observed that the students were willing to participate in this activity, which was carried out with fourth grade students. In addition, students stated that after the negative atmosphere of the Covid 19 epidemic, such entertaining lesson activities made them happy. As a result of the activity, the students stated that they had heard many things from their teachers about respect for differences before, but that they addressed this issue for the first time with such an activity and they were happy. In addition, they invited researchers again to their lessons for activities related to different subjects and the course was completed in this way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Kooperatifçilik Kurumuen_US
dc.relation.isversionof10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1602en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectFarklılıklara Saygıen_US
dc.subjectEtkinliken_US
dc.subjectSocial Studiesen_US
dc.subjectRespect for Differencesen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.titleSosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan farklılıklara saygı konusuna ilişkin etkinlik önerisien_US
dc.title.alternativeAn activity proposal on respect for differences in the social studies curriculumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÜçüncü Sektör Sosyal Ekonomi (Third sector Social Economic Review)en_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9102-0095en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0646-1804en_US
dc.identifier.volume56en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1543en_US
dc.identifier.endpage1558en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record