Show simple item record

dc.contributor.advisorHanay, Necattin
dc.contributor.authorAslan, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-11-17T06:00:26Z
dc.date.available2021-11-17T06:00:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8764
dc.description.abstractGünümüz dünyasında İslâm âlemi bin dört yüz yıllık tarihinde müslümanların İslam'ı anlayış şekillerine paralel olarak birçok itikâdî ve fıkhî mezhebî kimlikler oluşturmuştur. İtikâdî ve fıkhî olarak ilk dönemden itibaren var olan mezhebî kimliklerden biri de Mâlikî-Selefîlik'tir. Günümüzde Selefî düşünce anlayışının genelini Hanbelî-Selefîlik oluşturmaktadır. Selefî bir itikâdî anlayışın amelî olarak bir diğer şekli de Mâlikî-Selefîlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mâlikî-Selefî akîde, Mâlikîlerin ilk temsilcisi ve kurucusu olan Mâlik b. Enes'den başlayarak günümüze gelinceye kadar farklı şahıslar üzerinde varlığını devam ettirmiştir. Bu çalışma ile İslam'ın ilk yıllarından itibaren ortaya çıkan Mâlikî-Selefi İslam anlayışının nasıl ortaya çıktığı, son dönem bu anlayışın en önemli temsilcilerinden Muhammed b. Alevî'nin görüşleri ve düşünceleri mercek altına alınmıştır. Muhammed b. Alevî'nin düşünce sistemi ve günümüz Hanbelî-Selefîlerden farklı olarak beyan etmiş olduğu fikir ve düşünceleri incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak aktarılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn today's world, in the history of the Islamic world, many religious and canon law identities have been formed in parallel with the Muslim understanding of Islam. One of the sectarian identities that existed since the first period as faith and canon law is Malikî-Salafîlik. Today, Hanbali-Salafism constitutes the general understanding of Salafist thought. Another practical form of a Salafi creed approach appears as Maliki-Salafism. Maliki-Salafi creed, the first representative and founder of Malikis, Malik b. It has continued its existence on different individuals starting from Enes until today. With this study, how the understanding of Malikî-Salafi Islam emerged from the first years of Islam has emerged, one of the most important representatives of this understanding, Muhammed b. Alevi's views and thoughts have been scrutinized. Mohammed b. Alevi's thinking system and the ideas that are different from Hanbali-Salafis have been examined and tried to be conveyed comparatively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMâlikîen_US
dc.subjectSelefîliken_US
dc.subjectMuhammed b. Alevîen_US
dc.subjectŞirken_US
dc.subjectTevhîden_US
dc.subjectSalafismen_US
dc.subjectShirken_US
dc.subjectTawhiden_US
dc.titleMâlikî-selefî akîdesi: Muhammed b. Alevî el-Mâlikî örneğien_US
dc.title.alternativeMaliki-salafi faith: Mohammed b. Alevî al-Maliki exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record