Show simple item record

dc.contributor.advisorArdıç, Mustafa
dc.contributor.authorAyhan, Şule
dc.date.accessioned2021-11-16T10:38:39Z
dc.date.available2021-11-16T10:38:39Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8747
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında, Aksaray ilinde satışa sunulan 22 adet tulum peyniri örneklerinde Enterococcus cinsi bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu gerçekleştirilmiş ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiştir. Gram-pozitif ve katalaz-negatif reaksiyonlar veren morfolojik testler neticesinde ön identifikasyonu yapılan suşlar Enterococcus spp. olarak değerlendirilmiştir. Saflık kontrolü sonrası 62 izolat -24 ˚C'de muhafaza edilmiştir. DNA izolasyonu neticesinde izolatların 16S rRNA gen bölgesi çoğaltılarak sekanslatılmıştır. Sekanslama sonucunda tür düzeyinde E. faecium (n = 30), E. faecalis (n = 25) ve E. durans (n = 7) olarak tanımlanmıştır. Enterokok suşlarının antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 14 adet antibiyotiğe karşı duyarlılıkları test edilmiştir. İzolatların toplamda nalidiksik aside (%100), oksasiline (%92) ve streptomisine (%72.6) karşı orta veya yüksek derecede direnç gösterdiği saptanmıştır. E. faecalis suşlarının klinik olarak önem arz eden çeşitli antibiyotiklere E. faecium ve E. durans suşlarından daha dirençli fenotipleri olduğu görülmüştür. Çoklu antibiyotik direncinin %41.93 olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this study, isolation and identification of Enterococcus genus bacteria from 22 Tulum cheese samples sold in Aksaray province were performed and their antibiotic susceptibilities were determined. Gram-positive and catalase-negative strain were evaluated to be Enterococcus spp as a result of morphological tests. After purification 62 Enterococcus isolate were stored at -24 ˚C. After DNA isolation, the 16S rRNA gene region of the isolates was amplified and sequenced. As a result of sequencing, the species were identified as follows: E. faecium (n = 30), E. faecalis (n = 25) and E. durans (n = 7). Antibiotic susceptibilities to 14 different antibiotics of the strains were performed using the disc diffusion method. It was determined that the isolates showed moderate or high resistance to nalidixic acid (100%), oxacillin (92%), and streptomycin (72.6%) in total E. faecalis strains were found to have more resistant phenotypes to various clinically important antibiotics than E. faecium and E. durans strains. Multiple antibiotic resistance was found to be 41.93%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTulum Peynirien_US
dc.subjectEnterococcusen_US
dc.subjectPZRen_US
dc.subjectAntibiyotik Dirençen_US
dc.subjectTulum Cheeseen_US
dc.subjectEnterococcusen_US
dc.subjectAntibiotic Resistanceen_US
dc.titleAksaray'da üretilen tulum peynirlerinde Enterococcus cinsi bakterilerinin izolasyonu PZR yöntemi ile tanımlanması ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIsolation of Enterococcus type bacteria by PZR method in tulum cheeses produced in Aksaray identification and determination of antibiotic resistanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record