Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnal Darılmaz, Derya
dc.contributor.authorÇetin, Orhan
dc.date.accessioned2021-11-15T05:13:26Z
dc.date.available2021-11-15T05:13:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8716
dc.description*Bu çalışma, Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 2018/020 kodlu araştırma projesi ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractKardiyovasküler hastalıklar birçok ülkede başlıca ölüm sebepleri arasında yer almaktadır. Koroner kalp hastalıkları ile ilişkili ana faktörlerden biri yüksek serum kolesterol seviyesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada geleneksel Türk yapımı beyaz peynirlerden izole edilen 4 Enterococcus faecium ve 6 Enterococcus faecalis suşunun kolesterol düşürücü etkisini belirlemek için Taurokolik asit (TCA) ve Glikokolik asit (GCA) safra tuzlarının dekonjugasyonu aktivitesi, kolestrol ile dekonjuge safranın presipitasyonu, dekonjugasyon ve presipitasyon aktivitesi sırasındaki ekzopolisakkarit (EPS) üretimleri araştırılmıştır. Prebiyotikli besi ortamı hazırlanarak prebiyotiğin Enterococcus sp. suşlarının dekonjugasyon, presipitasyon ve EPS üretimi üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Dekonjugasyondan sorumlu olan bsh geni polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile belirlenmiş ve sekans analizi ile doğrulanmıştır. Prebiyotik içermeyen besi ortamında Enterococcus sp. suşlarından hiçbirisi TCA’yı dekonjuge edemezken GCA’yı dekonjuge edebilmişlerdir. E. faecium RT94’ün en yüksek GCA dekonjugasyon aktivitesine sahip olduğu (1,93 mM) ve E. faecalis RT122’nin en düşük GCA dekonjugasyonuna sahip olduğu (0,37 mM) belirlenmiştir. Farklı safra konsantrasyonları içeren besi ortamlarında kolesterol giderim yüzdeleri belirlenmiş ve en yüksek kolesterol giderim yüzdesi safrasız besi ortamında E. faecium RT94 suşunda (% 50) belirlenmiştir. Enterococcus sp. suşlarının EPS üretiminin dekonjugasyon ve presipitasyon aktiviteleri ile doğru orantılı olarak artış gösterdiği belirlenmiştir. Prebiyotik içeren besi ortamında Enterococcus sp. suşlarının TCA dekonjugasyonun arttırdığı ve GCA dekonjugasyonunun azaldığu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda kullanılan E. faecalis ve E. faecium suşlarının kolesterol düşürücü etkilerinin olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractCardiovascular diseases are among the main causes of death in many countries. One of the main factors related with coronary heart disease is considered as high serum cholesterol level. This study investigates the deconjugation activity of Taurocholic acid (TCA) and Glucocolic acid (GCA) bile salts, precipitation of cholesterol with deconjugated bile and production of exopolisaccaharide (EPS) during deconjugation and precipitation activities to determine the cholesterol inhibiting effects of 4 Enterococcus faecium and 6 Enterococcus faecalis strains which were isolated from traditional Turkish white cheeses. A prebiotic feeding medium was prepared, and its effects on deconjugation, precipitation, and EPS production by Enterococcus sp. strains were determined. bsh gene which is responsible for deconjugation was identified through polymerase chain reaction (PCR) and confirmed with sequence analysis. While none of Enterococcus sp strains were able to deconjugate TCA in a prebiotic-free medium, they were able to deconjugate GCA. It was determined that E. faecium RT94 had the highest GCA deconjugation activity (1.93 mM) and E. faecium RT122 had the lowest (0,37 mM). Cholesterol removal percentages were studied in media containing different bile concentrations and the highest cholesterol removal percentage was determined for E. faecium RT94 strain (50%) in bile-free nutrient media. EPS production of Enterococcus sp. strains were seen to increase in direct proportion with their deconjugation and precipitation activities. It was determined that TCA deconjugation of Enterococcus sp strains increased and their GCA deconjugation decreased in prebiotic containing media. As a result of this study, E. faecalis and E. faecium strains were found to have cholesterol lowering effects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProbiyotiken_US
dc.subjectPrebiyotiken_US
dc.subjectSafra Tuzuen_US
dc.subjectDekonjugasyonen_US
dc.subjectPresipitasyonen_US
dc.subjectEnterococcus sp.en_US
dc.subjectProbioticen_US
dc.subjectPrebioticen_US
dc.subjectBile Salten_US
dc.subjectDeconjugationen_US
dc.subjectPrecipitationen_US
dc.subjectEnterococcus sp.en_US
dc.titlePotansiyel probiyotik Enterococcus cinsi bakterilerin kolesterol giderim mekanizmaları ve bsh gen analizlerien_US
dc.title.alternativeCholesterol removal mechanisms of potential probiotic Enterococcus species and bsh gene analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record