Show simple item record

dc.contributor.authorGökalp, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-11-12T12:35:50Z
dc.date.available2021-11-12T12:35:50Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-5631 / 2148-8134
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30523/mutefekkir.949265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8714
dc.description.abstractKemal Karpat’ın uzun, geniş, kapsamlı ve çok katmanlı bu eseri, Osmanlı modernleşmesi konusunda yazılmış kitaplar arasında belki de en fazla dikkat çekenidir. Bir bakıma Karpat’ın ömrünü adadığı çalışmalar, özellikle göç, değişim, toplum, uluslaşma, milliyetçilik gibi kavramlar, bu çalışmada bir mesaja delalet için ustaca kullanılmıştır. Yazara göre Kemalist ve İslamcı tarih bakış açılarının aralığını daraltmak mümkündür. Zira, taraflar daha soğukkanlı bir şekilde meseleleri yeniden okuyarak kendilerini ve muhataplarını daha doğru tahlil edebilirler. Belki biraz ütopik ya da romantik bulunabilecek bu teorik hedefin gerçekleştirilebilmesi adına yazarın bu katkısı, aslında akademik kariyerinin de hülasasıdır. Karpat, eserine Osmanlı'nın son yarım yüzyıl tarihi üzerine sosyo-politik kavramlar, şahsi görüş ve sezgilerle örülmüş bir arayış (s. xi) olarak başlamaktadır ve sonuç bölümünde de keskin modernist düşünce ile küskün İslamcı bakış açısının arasını bulmayı teklif etmektedir. Eser, bu giriş ve sonuç kısımları dışında on yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın anahtar kelimesi, değişimdir. Bu değişim, devletin dönüşümüyle birlikte İslam’ın devlet nezdinden bireyin vicdanına indirilmesiyle birlikte oluşturulan zorunlu, yeni ulusal kimlik üzerinden incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectSiyasallaşmaen_US
dc.subjectKemal Karpaten_US
dc.titleİslâm’ın siyasallaşması: osmanlı devleti’nin son döneminde kimlik, devlet, inanç ve cemaatin yeniden yapılandırılması, Kemal H. Karpaten_US
dc.title.alternativeThe politicization of islam: reconstructing identity, state, faith and community in the late ottoman state, Kemal H. Karpaten_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.journalMütefekkiren_US
dc.contributor.departmentİslami İlimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7954-083Xen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage315en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record