Show simple item record

dc.contributor.authorİşsever, Muhsin Ramazan
dc.contributor.authorÇakmakçı, Mehmet Kemal
dc.date.accessioned2021-11-12T12:11:33Z
dc.date.available2021-11-12T12:11:33Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-5631 / 2148-8134
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30523/mutefekkir.939299
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8711
dc.description.abstractHint Alt Kıtasının filozof ve şairi Muhammed İkbal, dünyanın farklı milletlerine felsefi fikirleri doğrultusunda eserlerinde yer vererek tarihe ışık tutmuştur. Batılıların maddeciliği ve materyalizmi ön plana çıkardığını dile getiren İkbal, manevi duygulardan yoksun kaldıklarını vurgulamıştır. Bu çalışmada Muhammed İkbal’in, ticaret bahanesiyle ülkesine gelen Batılı devletlerin asıl amacının ticaret olmadığının farkında olduğuna, Hint Alt Kıtasını sömürgeleri haline getirmek isteyen Batılı sömürge güçlerinin başında gelen İngiltere’nin hegemonyası altına girmemesi için verdiği mücadeleye ve bu duruma başkaldırışına değindik. Batı devletlerinin manevi duygulardan yoksun, teknolojik açıdan ileri olduğunu dile getiren İkbal’in, Müslümanların bu konuda Batı’yı örnek alabileceklerini içeren görüşlerine yer verdik. Hint Alt Kıtasında yaşayanların İngiliz kültüründen uzak durmalarını da kaleme alan Muhammed İkbal, Müslümanların bir noktada durmamalarını, devamlı olarak çalışıp çabalayıp gelişme göstermelerini ve İslâm dünyasının yeni hedeflere doğru ilerlemesinin gerekliliğinin eserlerine nasıl yansıdığını inceledik. Müslümanların özüne dönmeleri gerektiği düşüncesini savunan Muhammed İkbal’in, İslâm’ın özünde ataletin olmadığı fikrine, ayrıca Alt Kıtaya duyduğu vatan sevgisine ve bu topraklarda yetişen her bir âlimin kendisi için değerli olduğu görüşüne de yer verdik.en_US
dc.description.abstractMuhammad Iqbal, the philosopher, and poet of the Indian Subcontinent enlightened history with his philosophical ideas by including different nations of the world in his works. Iqbal emphasized that Westerners brought materialism to the fore, by this they were deprived of spiritual feelings. In this work, we have touched upon the fact that Muhammad Iqbal knew that the main purpose of the Western states who came to his country under the pretext of trade was not trading. He struggled against the hegemony of the Western colonial powers who wanted to make the Indian Subcontinent their colonies, and he opposed this situation. We mentioned that Western states are seen as devoid of spiritual feelings and are technologically advanced. In this regard, we gave place to Iqbal’s views, which states that Muslims can take the West as an example in this regard. In his works, he advised Indian Subcontinent people to stay away from their culture. Muhammad Iqbal emphasized, Muslims should not stop at one point, they should constantly strive and develop, and the Islamic World should turn towards new goals. He stressed that Muslims should return to their essence and that inertia is not inherent in Islam. Besides, being full of patriotism, Iqbal expressed that the scholars who grow up in the Subcontinent are very valuable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUrdu Dili ve Edebiyatıen_US
dc.subjectMuhammed İkbalen_US
dc.subjectHint Alt Kıtasıen_US
dc.subjectİngiltereen_US
dc.subjectSömürgeciliken_US
dc.subjectUrdu Language and Literatureen_US
dc.subjectMuhammad Iqbalen_US
dc.subjectIndian Subcontinenten_US
dc.subjectEnglanden_US
dc.subjectColonialismen_US
dc.titleİkbal’in şiirlerinde Hindistan bağlamında batılı güç İngiltere eleştirisien_US
dc.title.alternativeCritics of Uk as a western power in Iqbal’s poems in the context of Indiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMütefekkiren_US
dc.contributor.departmentSabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7979-5827en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4912-9003en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.endpage274en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record